Zapraszamy do udziału w instrumencie „Biznes bez barier – Dostępna i elastyczna dotacja”.

Sięgnij po dotację!

Gdzie jesteś
|

WEŹ UDZIAŁ W INSTRUMENCIE BIZNES BEZ BARIER

DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Sięgnij po dotację!

Co oferujemy?

Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne

Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.

Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zaplanujesz swój nowy biznes
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od innych
 • masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
 • zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
 • będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
 • będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Jak to działa?

 • Zapoznaj się z regulaminem
 • Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
 • Pobierz niezbędne dokumenty
 • Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
 • Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
 • Wyślij do nas wniosek z załącznikami
 • Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:

 • decyzji o przyznanych Ci środkach
 • pomoc w formalnościach przy rejestracji działalności
 • umowę dotacyjną

Podpisz umowę!

My przelejemy Ci środki na Twoje konto  

Skorzystaj ze wsparcia już dziś!

Chcesz wiedzieć więcej?

100% kosztów dofinansowane w ramach wsparcia

W ramach wsparcia Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:

 • SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin,

tel.: +48515175866, mail: inkubator_ngo@cpt.org.pl

Instrument ,,Dostępna i elastyczna dotacja”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze