Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Gdzie jesteś
|

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej    Nr projektu:POWR.02.06.00-00-0065/19

Tytuł projektu: Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Miesiąc styczeń 2023

Tytuł projektu:Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy  
         
Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestnikówCzy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań02.01.2023-31.01.202307:00-19:00dyżur telefoniczny; realizacja spotkań po uprzednim ustaleniu trybu i miejsca (on – line, telefonicznie, osobiście) zgodnie ze   zgłoszoną potrzebą OzNCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
2Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym02.01.2023-31.01.202310.00 – 16.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
3Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny02.01.2023, 09.01.2023, 16.01.2023, 21.01.2023, 30.01.2023    (każdy poniedziałek)10.00 – 14.00PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp.CPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
4Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny03.01.2023, 10.01.2023, 17.01.2023, 24.01.2023, 31.01.2023          (każdy wtorek)10,00 –  14.00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
5Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny11.01.2023, 18.01.2023, 25.01.2023           (środa)10.00 – 14.00PZOON, ul. Starzyńskieo 2, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
6Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny04.01.2023, 11.01.2023, 18.01.2023, 25.01.2023                     (każda środa)15.45 – 17.45Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, ŁobezCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
7Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny05.01.2023, 12.01.2023, 19.01.2023, 26.01.2023 (każdy czwartek) oraz 13.01.2023, 20.01.2023, 27.01.2023 (piątek)09.00-13.00 czwartek oraz 12.00-15.00 piątekPUP ul.Orłowskiego 1  CzarnkówCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
8Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN11.01.202312.00-13.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
9Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN25.01.202312.00-13.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
12Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefonicznekażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały styczeń  – 2.01.2023, 4.01.2023, 9.01.2023, 11.01.2023, 16.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023, 23.01.2023, 25.01.2023, 27.01.20238.00 – 15.00dyżur telefonicznyCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
13Zawieranie umów o refundację zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej 16.01.2023, 27.01.2023 – w kolejności napływu wniosków przygotowanie umów w biurze CPT i przkazywanie ich uczestnikom instrumentuCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
14Organizacja posiedzeń komisji oceniającej wnioskiod 01.01.2023 do 31.01.2023 posiedzenia komisji on-lineCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
15Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ocena formalna wniosków, uzupełnienia dokumentacji konkursowejod 01.01.2023 do 31.01.20239.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
16Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – praca członków komisji oceniającej wniosk i wyłonienie beneficjętów skierowanych do dotacjiod 01.01.2023 do 31.01.20239.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
17Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzGod 01.01.2023 do 31.01.20239.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
18Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – dyżury telefoniczne obsługa osób ubiegających się o dotacjękażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały styczeń – 2.01.2023, 4.01.2023, 6.01.2023, 9.01.2023, 11.01.2023, 13.01.2023, 16.01.2023, 18.01.2023, 20.01.2023,23.01.2023, 25.01.2023, 27.01.20239.00 – 15.00telefoniczne / on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
19Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków i udzielanie konsultacji29.11.2022 – 31.01.20239.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
20Wdrożenie procedury zakładania JDG, podpisywania umów, uruchamiania środków dotacyjnych01.01.2023 – 31.01.20239.00 – 15.00telefoniczne / on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników – zakładana wartość w projekcie – 20tak 
 Nazwa Beneficjenta:Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej    
Nr projektu:POWR.02.06.00-00-0065/19     
Tytuł projektu:Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy  
 Miesiącgrudzień 2022      
Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestnikówCzy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań01.12.2022-23.12.2022    27.12.2022-31.12.202207:00-19:00dyżur telefoniczny; realizacja spotkań po uprzednim ustaleniu trybu i miejsca (on – line, telefonicznie, osobiście) zgodnie ze   zgłoszoną potrzebą OzNCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
2Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym01.12.2022-23.12.2022    27.12.2022-31.12.202210.00 – 16.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
3Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny05.12.2022, 12.12.2022,  19.12.2022,           (każdy poniedziałek)10.00 – 14.00PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp.CPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
4Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny06.12.2022, 13.12.2022,  20.12.2022,  27.12.2022,           (każdy wtorek)10,00 –  14.00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
5Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny07.12.2022, 14.12.2022, 21.12.2022,           (środa)10.00 – 14.00PZOON, ul. Starzyńskieo 2, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
6Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny07.12.2022, 14.12.2022, 21.12.2022, 28.12.2022                       (każda środa)15.45 – 17.45Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, ŁobezCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
7Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny08.12.2022, 15.12.2022, 22.12.2022,  29.12.2022,           (każdy czwartek)10.00 – 12.00PUP ul.Orłowskiego 1  CzarnkówCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
8Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN14.12.202212.00-13.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
9Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN28.12.202212.00-13.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
12Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefonicznekażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały grudzień – 2.12.2022, 5.12.2022, 7.12.2022,  9.12.2022,  12.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022, 19.12.2022,   21.12.2022, 23.12.2022, 28.12.2022,  30.12.20228.00 – 15.00dyżur telefonicznyCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
13Zawieranie umów o refundację zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej 14.12.2022  28.12.2022 w kolejności napływu wniosków posiedzenia komisji on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
14Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ocena formalna wniosków, uzupełnienia dokumentacji konkursowej01 – 10.129.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
15Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – praca członków komisji oceniającej wniosk i wyłonienie beneficjętów skierowanych do dotacji01 – 10.129.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
16Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzG10-30.129.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
17Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – dyżury telefoniczne obsługa osób ubiegających się o dotacjękażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały grudzień – 2.12.2022, 5.12.2022, 7.12.2022,  9.12.2022,  12.12.2022, 14.12.2022, 16.12.2022, 19.12.2022,   21.12.2022, 23.12.2022, 28.12.2022,  30.12.20229.00 – 15.00telefoniczne / on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
18Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ciągły nabór wniosków do wyczerpania środków i udzielanie konsultacji29.11.2022 – 31.12.20229.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

miesiąc listopad  2022

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu:POWR.02.06.00-00-0065/19

Tytuł projektu:Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestnikówCzy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań02.11.2022 – 30.11,292207:00-19:00dyżur telefoniczny; realizacja spotkań po uprzednim ustaleniu trybu i miejsca (on – line, telefonicznie, osobiście) zgodnie ze   zgłoszoną potrzebą OzNCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
2Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym02.11.2022 – 30.11.202210.00 – 16.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
3Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny07.11.2022, 14.11.2022,  21.11.2022,  28.11.2022,           (każdy poniedziałek)10.00 – 14.00PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp.CPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
4Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny08.11.2022, 15.11.2022,  22.11.2022,  29.11.2022,           (każdy wtorek)10,00 –  14.00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
5Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny02.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022,  23.11.2022,  30.11.2022,           (każda środa)10.00 – 14.00PZOON, ul. Starzyńskieo 2, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
6Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny02.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022,  23.11.2022,  30.11.2022,          (każda środa)15.45 – 17.45Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, ŁobezCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
7Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny03.11.2022, 10.11.2022, 17.11.2022,  24.11.2022,           (każdy czwartek)10.00 – 12.00PUP ul.Orłowskiego 1  CzarnkówCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
8Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN23.11.202212.00-13.30 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
9Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN11.11.202211.00-12.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
10Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN16.11.202212.00-13.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
11Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN28.11.202211.00-12.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
12Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefonicznekażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały listopad – 2.11.2022, 4.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 14.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 21.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 30.11.2022.8.00 – 15.00dyżur telefonicznyCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
13Zawieranie umów o refundację zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej 23.11.2022  30.11.2022 w kolejności napływu wniosków posiedzenia komisji on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
14Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – nabór wniosków i udzielanie konsultacji30.09.2022 – 30.11.20229.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT20tak 
15Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – praca członków komisji oceniającej wniosk i wyłonienie beneficjętów skierowanych do dotacji07 – 15.11.229.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT20tak 
16Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzG15-30.11.229.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT20tak 
17Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – dyżury telefoniczne obsługa osób ubiegających się o dotacjękażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały listopad – 2.11.2022, 4.11.2022, 9.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022.9.00 – 15.00telefoniczne / on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT20tak 
 
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE miesiąc październik
         
Nazwa Beneficjenta:Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej    
Nr projektu:POWR.02.06.00-00-0065/19     
Tytuł projektu:Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy  
         
Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działaniaNazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych)Liczba uczestnikówCzy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań19-20.09.202207:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
2Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań21.09.20227:00-9:00 13:00-14:00 15:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
3Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań22-23.09.202207:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
4Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań26-28.09.202207:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
5Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań29.09.20227:00-10:00 13:00-14:00 15:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
6Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżyry online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań30.09.202207:00-19:00on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
7Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym19-23.09.2022      26-30.09.202210:00-16:00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
8Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny20.09.202210:00-14:00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
9Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur stacjonarny26.09.20229:00-14:00PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp.CPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
10Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur stacjonarny27.09.202210:00-14:00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
11Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny28.09.202215:45-17:45Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, ŁobezCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
12Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny28.09.202212:00-14:00PZOON, ul. Starzyńskieo 2, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
13Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN14.10.202214.30 – 16.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
14Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN17.10.202215.00 – 16.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
15Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN21.10.202217.00 – 18.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
16Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN26.10.202215.00 – 16.30on-lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
17Instrument “Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefonicznekażdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały październik8.00 – 15.00dyżur telefonicznyCPTdostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20tak 
18 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań03.10.2022 – 31.10.2022 poniedziałek – piątek7.00 – 19.00on – lineCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
19 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – realizacja umówionego spotkania12.10.2022 (wtorek)13.00 – 15.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT1tak 
20Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym03.10.2022 – 31.10.2022 poniedziałek – piątek10.00 – 16.00 CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
21Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny04.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022 każdy wtorek10.00 – 14.00MOPR, ul. Abramowskiego 19, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
22Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny05.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022 każda środa15.45 – 17.45Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, ŁobezCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
23Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny05.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 24.10.2022,  każda środa10.00 – 14.00PZOON, ul. Starzyńskieo 2, SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
24Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny03.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022 , 32.10.2022, każdy poniedziałek10.00 – 14.00PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp.CPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osóbtak 
25Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – działania informacyjno-frekwencyjne30.09.2022 – 31.10.20229.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
26Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie naboru wniosków30.09.20229.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
27Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – nabór wniosków i udzielanie konsultacji30.09.2022 – 30.11.20229.00 – 15.00on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPTdostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osóbtak 
28Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzG15-30.119.00 – 15.00on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   SzczecinCPT20tak 
Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze