2021

Sprawozdnie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne

2020

Sprawozdanie Finansowe 2020

Bilans 2020

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wynik 2020

2019