Oświadczenie o dostępności

Nieustannie pracujemy, aby nasza strona internetowa www.cpt.org.pl była dostępna dla jak największego grona odbiorców. Pomysły i uwagi prosimy kierować na adres email: sekretariat@cpt.org.pl

Status zgodności

Jesteśmy przekonani, że internet powinien być dostępny i zrozumiały dla każdego, i zobowiązujemy się dostarczyć Państwu stronę internetową, która będzie dostępna dla jak najszerszej grupy odbiorców, niezależnie od ich okoliczności i zdolności.

Aby spełnić to zadanie, staramy się ściśle przestrzegać wytycznych dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C) na poziomie AA. Te wytyczne wyjaśniają, jak uczynić treści internetowe dostępnymi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Przestrzeganie tych wytycznych pomaga nam zapewnić, że strona internetowa jest dostępna dla wszystkich ludzi: osób niewidomych, osób z zaburzeniami motoryki, zaburzeniami wzroku, niepełnosprawnościami poznawczymi i wieloma innymi.

Ta strona internetowa wykorzystuje różne technologie, które mają na celu zapewnienie jak największej dostępności przez cały czas. Wykorzystujemy interfejs dostępności, który umożliwia osobom z określonymi niepełnosprawnościami dostosowanie interfejsu użytkownika i zaprojektowanie strony do ich indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo, strona internetowa wykorzystuje aplikację opartą na sztucznej inteligencji, która działa w tle i ciągle optymalizuje jej poziom dostępności. Ta aplikacja naprawia HTML strony, dostosowuje jej funkcjonalność i zachowanie do czytników ekranowych używanych przez osoby niewidome oraz do funkcji klawiatury, które są używane przez osoby z zaburzeniami motoryki.

Jeśli napotkasz usterki lub masz pomysły na ulepszenie, będziemy zadowoleni z Twojej opinii. Możesz skontaktować się z operatorami strony internetowej, korzystając z następującego adresu e-mail: sekretariat@cpt.org.pl.

Czytnik ekranowy i nawigacja klawiatury

Nasza strona internetowa implementuje technikę atrybutów ARIA (Accessible Rich Internet Applications), wraz z różnymi zmianami behawioralnymi, aby zapewnić, że niewidomi użytkownicy korzystający z czytników ekranowych są w stanie czytać, zrozumieć i korzystać z funkcji naszej strony internetowej. Jak tylko użytkownik z czytnikiem ekranowym wejdzie na naszą stronę, otrzymuje on natychmiastowe powiadomienie o wprowadzeniu profilu Czytnika Ekranu, dzięki czemu mogą skutecznie przeglądać i obsługiwać naszą stronę internetową. Oto jak nasza strona internetowa pokrywa niektóre z najważniejszych wymagań dla czytników ekranowych, wraz z zrzutami ekranu z konsoli przedstawiającymi przykłady kodów.

 1. Optymalizacja dla czytników ekranowych: Uruchamiamy proces w tle, który uczy się elementów strony internetowej od góry do dołu, aby zapewnić ciągłą zgodność nawet podczas aktualizacji strony. W tym procesie zapewniamy czytnikom ekranowym znaczące dane za pomocą zestawu atrybutów ARIA. Na przykład, dostarczamy dokładne etykiety formularzy; opisy dla ikon z funkcjami (ikony mediów społecznościowych, ikony wyszukiwania, ikony koszyka itp.); wskazówki walidacyjne dla wprowadzanych danych w formularzu; role elementów, takich jak przyciski, menu, okienka modalne (pop-up) i inne. Dodatkowo, proces w tle skanuje wszystkie obrazy na stronie internetowej i dostarcza dokładny i znaczący opis oparty na rozpoznawaniu obiektów w opisie alternatywnym (ALT) dla obrazów, które nie są opisane. Wykorzystuje także technologię OCR (rozpoznawanie optyczne znaków) do wyodrębnienia tekstu osadzonego w obrazie. Aby włączyć dostosowania dla czytników ekranowych w dowolnym momencie, użytkownicy muszą jedynie nacisnąć kombinację klawiszy Alt+1. Użytkownicy czytników ekranowych otrzymują również automatyczne ogłoszenia dotyczące włączenia trybu czytnika ekranowego, jak tylko wejdą na stronę internetową.

  Te dostosowania są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi czytnikami ekranowymi, w tym JAWS i NVDA.

 2. Optymalizacja nawigacji klawiatury: Proces w tle również dostosowuje kod HTML strony internetowej i dodaje różne zachowania za pomocą kodu JavaScript, aby strona była operacyjna za pomocą klawiatury. Obejmuje to możliwość nawigowania po stronie internetowej za pomocą klawiszy Tab i Shift+Tab, obsługiwanie rozwijanych menu za pomocą klawiszy strzałek, zamykanie ich za pomocą klawisza Esc, uruchamianie przycisków i linków za pomocą klawisza Enter, nawigowanie między elementami typu radio i checkbox za pomocą klawiszy strzałek oraz wypełnianie ich za pomocą klawisza Spacja lub Enter. Dodatkowo, użytkownicy klawiatury znajdą szybkie menu nawigacyjne i pomijania treści, dostępne w dowolnym momencie poprzez kliknięcie klawisza Alt+1 lub jako pierwsze elementy strony podczas nawigacji za pomocą klawiatury. Proces w tle również obsługuje pojawiające się okienka pop-up, przesuwając fokus klawiatury na nie zaraz po pojawieniu się, i nie pozwala na oddalenie go od nich.

  Użytkownicy mogą również korzystać z skrótów klawiszowych, takich jak "M" (menu), "H" (nagłówki), "F" (formularze), "B" (przyciski) i "G" (grafiki), aby skakać do określonych elementów.

Profile niepełnosprawności obsługiwane na naszej stronie internetowej:

 • Tryb bezpieczny dla epileptyków: ten profil umożliwia osobom z padaczką bezpieczne korzystanie ze strony internetowej poprzez eliminowanie ryzyka napadów, które mogą wynikać z migających lub błyskających animacji oraz ryzykownych kombinacji kolorów.

 • Tryb dla osób z wadami wzroku: ten tryb dostosowuje stronę internetową do potrzeb użytkowników z wadami wzroku, takimi jak stopniowo pogarszający się wzrok, tunelowe widzenie, zaćma, jaskra i inne.

 • Tryb dla osób z niepełnosprawnością poznawczą: ten tryb zapewnia różne opcje wsparcia dla użytkowników z zaburzeniami poznawczymi, takimi jak dysleksja, autyzm, udar mózgu i inne, aby łatwiej skupić się na istotnych elementach strony internetowej.

 • Tryb przyjazny dla osób z ADHD: ten tryb pomaga użytkownikom z ADHD i zaburzeniami neurologicznymi w łatwiejszym czytaniu, przeglądaniu i skupieniu się na głównych elementach strony internetowej, jednocześnie znacznie redukując rozproszenia.

 • Tryb dla osób niewidomych: ten tryb konfiguruje stronę internetową w sposób kompatybilny z oprogramowaniem do czytania ekranu, takim jak JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack. Czytnik ekranu to oprogramowanie dla osób niewidomych, które jest instalowane na komputerach i smartfonach, a strony internetowe muszą być z nim kompatybilne.

 • Profil Nawigacji Klawiatury (dla osób z zaburzeniami ruchowymi): ten profil umożliwia osobom z zaburzeniami ruchowymi obsługę strony internetowej za pomocą klawiszy Tab, Shift+Tab i Enter na klawiaturze. Użytkownicy mogą również używać skrótów klawiszowych, takich jak „M” (menu), „H” (nagłówki), „F” (formularze), „B” (przyciski) i „G” (grafiki), aby szybko przeskakiwać do konkretnych elementów.

Dodatkowe dostosowanie interfejsu użytkownika, projektowania i czytelności

 1. Dostosowanie czcionki – użytkownicy mogą zwiększać i zmniejszać jej rozmiar, zmieniać jej rodzinę (typ), dostosować odstępy między literami, wyrównanie, wysokość linii i wiele więcej.

 2. Dostosowania kolorystyczne – użytkownicy mogą wybrać różne profile kontrastu kolorów, takie jak jasne, ciemne, odwrócone i monochromatyczne. Ponadto użytkownicy mogą wymieniać schematy kolorów tytułów, tekstów i tła, z ponad 7 różnymi opcjami kolorystycznymi.

 3. Animacje – użytkownicy z epilepsją mogą zatrzymać wszystkie uruchomione animacje za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Animacje kontrolowane przez interfejs obejmują filmy, pliki GIF i migające przejścia CSS.

 4. Podkreślanie treści – użytkownicy mogą wybrać wyróżnienie ważnych elementów, takich jak linki i tytuły. Mogą również wybrać wyróżnienie tylko elementów, na które najechali kursorem lub którymi kierują się na stronie.

 5. Opcja wyciszania dźwięku – użytkownicy z urządzeniami słuchowymi mogą doświadczać bólów głowy lub innych problemów z powodu automatycznego odtwarzania dźwięków na stronie internetowej. Ta opcja pozwala użytkownikom natychmiastowo wyciszyć całą stronę.

 6. Zaburzenia poznawcze – wykorzystujemy wyszukiwarkę, która jest połączona z Wikipedią i Wikisłownikiem, umożliwiając osobom z zaburzeniami poznawczymi rozszyfrowanie znaczenia zwrotów, skrótów, slangów i innych.

 7. Dodatkowe funkcje – udostępniamy użytkownikom opcję zmiany koloru i rozmiaru kursora, tryb drukowania, włączenie wirtualnej klawiatury oraz wiele innych funkcji.

Zgodność z przeglądarkami i technologiami wspomagającymi dostępność

Staramy się wspierać jak najszerszy zakres przeglądarek i technologii wspomagających, aby nasi użytkownicy mogli wybierać najlepsze dla siebie narzędzia, z jak najmniejszymi ograniczeniami. Dlatego bardzo ciężko pracowaliśmy, aby móc obsługiwać wszystkie główne systemy, które stanowią ponad 95% udziału w rynku użytkowników, w tym Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera i Microsoft Edge, JAWS i NVDA (czytniki ekranowe), zarówno dla użytkowników Windows, jak i dla użytkowników MAC.

Notatki, komentarze i opinie

Pomimo naszych najlepszych starań, aby umożliwić dostosowanie strony internetowej do potrzeb każdego użytkownika, mogą wciąż istnieć strony lub sekcje, które nie są w pełni dostępne, są w trakcie dostosowywania lub brakuje odpowiedniego rozwiązania technologicznego, aby je dostosować. Jednakże, ciągle udoskonalamy naszą dostępność, dodając, aktualizując i poprawiając jej opcje i funkcje oraz opracowując i przyjmując nowe technologie. Wszystko to ma na celu osiągnięcie optymalnego poziomu dostępności, zgodnie z postępem technologicznym. W przypadku potrzeby pomocy, prosimy o kontakt pod adresem sekretariat@cpt.org.pl.

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze