Projekt

Wiadomości sygnalne

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi wiadomościami sygnalnymi

Gdzie jesteś
|

Lista wiadomości sygnalnych

Wiadomość sygnalna – Ubóstwo energetyczne

Informacja sygnalna – Dotyczy wyzwań w zakresie informacji o epidemii ze strony instytucji publicznychcovid-19

Wiadomość sygnalna – Dotyczy wyzwań w zakresie informacji o epidemii ze strony instytucji publicznych

Wiadomość sygnalna – Pandemia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wnioski i rekomendacje

Wiadomość sygnalna – Komunikacja wspierająca jako antidotum na kryzys psychologiczny w dobie COVID-19.

Wiadomość sygnalna – Jak pomóc powiatowym urzędom pracy i ich pracownikom w dobie pandemii?

Wiadomość sygnalna – Wyzwania społeczne dla samorządu województwa w dobie pandemii.

Wiadomość sygnalna – Nowa polityka społeczna względem zdrowia psychicznego w dobie pandemii.

Wiadomość sygnalna – Jak pomóc ośrodkom pomocy społecznej i ich pracownikom w dobie COVID-19?

Informacja sygnalna – Dotyczy wyzwań w zakresie wyzwań informacyjnych w zakresie epidemii

Informacja sygnalna – Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niedopełnienie obowiązku grożą kary finansowe.

Informacja sygnalna – Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja sygnalna – ”2000 tabliczek czekolady”

Informacja sygnalna – Senioralny Szczecin

Informacja sygnalna – Nowa Polityka Społeczna

Informacja sygnalna – 3 wyzwania polskiego rynku pracy

Informacja sygnalna – Monitoring efektywności powiatowych urzędów pracy

Informacja sygnalna – Wyzwania przed jakimi stoją publiczne instytucje kultury

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze