Od ponad piętnastu lat realizujemy dla Was i wspólnie z Wami działania wokół tożsamości, czasu i przestrzeni.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało 2004 r. z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków, regionalistów.

Zaczynaliśmy skromnie…

od listu w sprawie utworzenia nowej siedziby Teatru Lalek Pleciuga. Przez te lata współtworzyliśmy projekt „Nowa Amerika”, ekonomię społeczną czy też działania artystyczne wokół Zalewu Szczecińskiego. Dokumentowaliśmy również działania lokalnych liderów i mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Nasze działania

Są niezwykle różnorodne i przeplatają się między sobą. Dlatego też współtworzymy modele dla rozwoju rynku pracy czy też rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Szczególne miejsce w naszych działaniach zajmują wypracowywane przez nas innowacje społeczne oraz ogólnopolski projekt dotyczący zdrowia psychicznego zatytułowany Miej to z głowy.

Od lat też współtworzymy Targi Ekonomii Społecznej. Nasze najnowsze dzieci to projekt Mikrocentrum Europy, model badania efektywności powiatowych urzędów pracy i projekt Skąd jesteśmy.