19 lat razem

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość powstało w 2004 roku z inicjatywy artystów, dziennikarzy, historyków i regionalistów.
Realizujemy dla Was i wspólnie z Wami działania wokół tożsamości, czasu i przestrzeni.

Zaczynaliśmy skromnie…

od listu w sprawie utworzenia nowej siedziby Teatru Lalek Pleciuga. Przez te lata współtworzyliśmy projekt „Nowa Amerika”, ekonomię społeczną czy też działania artystyczne wokół Zalewu Szczecińskiego.
Dokumentowaliśmy również działania lokalnych liderów i mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Rozpoczęliśmy sadzenie Drzewek pamięci – szczecinianom, twórcom naszego miasta którzy są pochowani w rodzinnych miejscowościach.

Nasze działania

Są niezwykle różnorodne i przeplatają się między sobą. Dlatego też współtworzymy modele dla rozwoju rynku pracy czy też rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Szczególne miejsce w naszych działaniach zajmują wypracowywane przez nas innowacje społeczne oraz ogólnopolski projekt dotyczący zdrowia psychicznego zatytułowany Miej to z głowy.
Od lat też współtworzymy Targi Ekonomii Społecznej i wspieramy podmioty ekonomii społecznej.
Nasze najnowsze dzieci to projekt Mikrocentrum Europy, model badania efektywności powiatowych urzędów pracy i projekt Skąd jesteśmy.
W ramach projektu Włączanie Wyłączonych pracujemy nad nowymi instrumentami rozwijania przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami. Wspólnie z osobami w wieku 60+ pracujemy nad wirtualnymi galeriami. Pracujmy również z migrantami wojennymi za wschodniej granicy a także szeregiem innowacji społecznych.

Członkowie stowarzyszenia CPT

Poznaj osoby, dzięki którym pomysły stają się zrealizowanymi projektami

Antoni Sobolewski

Wiceprezes Stowarzyszenia

Konrad Wielgoszewski

Członek zarządu Stowarzyszenia

Andrzej Łazowski

Prezes Stowarzyszenia

Roma Krzewicka

Kierowniczka zespołu projektów

dr. hab Iwona Bak prof ZUT

Ekspertka ds. metod ilościowych

Aleksandra Bogusławska

Koordynatorka projektów kulturalnych

Krzysztof Siewiera

Koordynator projektów badawczych

Malina Rudzka

Kierowniczka biura

Tetiana Klaban

Specjalistka ds. projektów

dr Włodzimierz Durka

Ekspert ds. badań

dr Katarzyna Wawrzyniak

ekspertka ds. metod ilościowych

15 lat

Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość (CPT)

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego podsumowania z 15 lat działalności stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin
NIP: 8512899835, KRS: 0000204013, REGON: 812710380

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033