Prezentacja wyników badań

Zaproszenie na prezentację wyników badań, godzina 10:00, piątek 17 września.

Gdzie jesteś
|

W ramach  projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”  przeprowadziliśmy pogłębioną analiza rozwiązań mających na celu podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście aktualnych potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem ON na rynku pracy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10.00, 17 września br i będzie miało formułę webinarium.

W ramach badania zostało przeprowadzonych ponad tysiąc wywiadów oraz kilkadziesiąt wywiadów indywidualnych i grupowych. Respondentami badania były osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, pracodawcy i podmioty wspomagające. Badanie składało się z następujących modułów:

  • Aktywność zawodowa OzN,
  • moduł Zatrudnianie OzN z perspektywy pracodawców ,
  • Rozpoczynanie i prowadzenie przez OzN działalności gospodarczej
  • Wpływ otoczenia instytucjonalnego i społecznego na aktywność zawodową OzN
  • Instytucje wspierające aktywność zawodową OzN

Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki badania. Spotkanie będzie miało charakter webinarium. Raport w wetsji elektronicznej będzie dostępny w czwartek 16 września. Zapisy na spotkanie pod adresem:

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest realizowany przez partnerstwo: lider projektu  Biura Osób Niepełnosprawnych (MRiPS) oraz Polski Związek Głuchych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem projektu jest  przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wnioski z przeprowadzonych badań będą podstawą do wypracowania tych rozwiązań.

Zapraszamy również na platformę konsultacyjno-partycypacyjną, która działan pod adresem wlaczaniewylaczonych.pl

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział  w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Włączenie wyłączonych

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze