SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

miesiąc listopad  2022

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu:POWR.02.06.00-00-0065/19

Tytuł projektu:Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Lp. Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych) Liczba uczestników Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www. Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 02.11.2022 – 30.11,2922 07:00-19:00 dyżur telefoniczny; realizacja spotkań po uprzednim ustaleniu trybu i miejsca (on – line, telefonicznie, osobiście) zgodnie ze   zgłoszoną potrzebą OzN CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
2 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym 02.11.2022 – 30.11.2022 10.00 – 16.00  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
3 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 07.11.2022, 14.11.2022,  21.11.2022,  28.11.2022,           (każdy poniedziałek) 10.00 – 14.00 PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp. CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
4 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 08.11.2022, 15.11.2022,  22.11.2022,  29.11.2022,           (każdy wtorek) 10,00 –  14.00 MOPR, ul. Abramowskiego 19, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
5 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 02.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022,  23.11.2022,  30.11.2022,           (każda środa) 10.00 – 14.00 PZOON, ul. Starzyńskieo 2, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
6 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 02.11.2022, 09.11.2022, 16.11.2022,  23.11.2022,  30.11.2022,          (każda środa) 15.45 – 17.45 Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, Łobez CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
7 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 03.11.2022, 10.11.2022, 17.11.2022,  24.11.2022,           (każdy czwartek) 10.00 – 12.00 PUP ul.Orłowskiego 1  Czarnków CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
8 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 23.11.2022 12.00-13.30  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
9 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 11.11.2022 11.00-12.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
10 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 16.11.2022 12.00-13.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
11 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 28.11.2022 11.00-12.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
12 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefoniczne każdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały listopad – 2.11.2022, 4.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 14.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 21.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 28.11.2022, 30.11.2022. 8.00 – 15.00 dyżur telefoniczny CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
13 Zawieranie umów o refundację zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej  23.11.2022  30.11.2022 w kolejności napływu wniosków posiedzenia komisji on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
14 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – nabór wniosków i udzielanie konsultacji 30.09.2022 – 30.11.2022 9.00 – 15.00 on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 20 tak
15 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – praca członków komisji oceniającej wniosk i wyłonienie beneficjętów skierowanych do dotacji 07 – 15.11.22 9.00 – 15.00 on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 20 tak
16 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzG 15-30.11.22 9.00 – 15.00 on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 20 tak
17 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – dyżury telefoniczne obsługa osób ubiegających się o dotację każdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały listopad – 2.11.2022, 4.11.2022, 9.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 23.11.2022, 25.11.2022, 30.11.2022. 9.00 – 15.00 telefoniczne / on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 20 tak

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE miesiąc październik
Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19
Tytuł projektu: Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Lp. Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) Data udzielania wsparcia / działania Godziny udzielania wsparcia / działania Dokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa prawcodawcy (w przypadku staży zawodowych) Liczba uczestników Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www. Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 19-20.09.2022 07:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
2 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 21.09.2022 7:00-9:00 13:00-14:00 15:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
3 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 22-23.09.2022 07:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
4 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 26-28.09.2022 07:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
5 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 29.09.2022 7:00-10:00 13:00-14:00 15:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
6 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżyry online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 30.09.2022 07:00-19:00 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
7 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym 19-23.09.2022      26-30.09.2022 10:00-16:00  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
8 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 20.09.2022 10:00-14:00 MOPR, ul. Abramowskiego 19, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
9 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur stacjonarny 26.09.2022 9:00-14:00 PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp. CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
10 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur stacjonarny 27.09.2022 10:00-14:00 MOPR, ul. Abramowskiego 19, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
11 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 28.09.2022 15:45-17:45 Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, Łobez CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
12 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 28.09.2022 12:00-14:00 PZOON, ul. Starzyńskieo 2, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
13 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 14.10.2022 14.30 – 16.00  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
14 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 17.10.2022 15.00 – 16.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
15 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 21.10.2022 17.00 – 18.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
16 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – spotkania informacyjne dla OzN 26.10.2022 15.00 – 16.30 on-line CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
17 Instrument „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej” – dyżury telefoniczne każdy poniedziałek – środa – piątek w przez cały październik 8.00 – 15.00 dyżur telefoniczny CPT dostępność dla uczestników  zakładana wartość w projekcie 20 tak
18  Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżury online i telefoniczne doradców oraz realizacja umówionych spotkań 03.10.2022 – 31.10.2022 poniedziałek – piątek 7.00 – 19.00 on – line CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
19  Specjalistyczne doradztwo zawodowe – realizacja umówionego spotkania 12.10.2022 (wtorek) 13.00 – 15.00  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 1 tak
20 Specjalistyczne doradztwo zawodowe – Dyżur telefoniczny – umawianie spotkania z doradcą zawodowym 03.10.2022 – 31.10.2022 poniedziałek – piątek 10.00 – 16.00  CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
21 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 04.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022 każdy wtorek 10.00 – 14.00 MOPR, ul. Abramowskiego 19, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
22 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 05.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022 każda środa 15.45 – 17.45 Fundacja Pasja, ul. Magazynowa 1, Łobez CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
23 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 05.10.2022, 10.10.2022, 17.10.2022, 24.10.2022,  każda środa 10.00 – 14.00 PZOON, ul. Starzyńskieo 2, Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
24 Specjalistyczne doradztwo zawodowe  – Dyżur stacjonarny 03.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022 , 32.10.2022, każdy poniedziałek 10.00 – 14.00 PZN OL, ul. Bolesława Chrobrego 6, Gorzów Wlkp. CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 180 osób tak
25 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – działania informacyjno-frekwencyjne 30.09.2022 – 31.10.2022 9.00 – 15.00 on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osób tak
26 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie naboru wniosków 30.09.2022 9.00 – 15.00 on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osób tak
27 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – nabór wniosków i udzielanie konsultacji 30.09.2022 – 30.11.2022 9.00 – 15.00 on-line – media społecznościowe / strona CPT / strona wlaczaniewylaczonych.pl / w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT dostępność dla uczestników  zakładana warość w projekcie 20 osób tak
28 Instrument „dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnością – ogłoszenie wyników, kompletowanie dokumentów, podpisywanie umów, zakładanie DzG w CDiDG, wydatkowanie środków, wsparcie przy zakładaniu DzG 15-30.11 9.00 – 15.00 on-line /  w siedzibie CPT, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 33 d,   Szczecin CPT 20 tak