Dotacje

Nabór otwarty wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla osób z niepełnosprawnościami.

Gdzie jesteś
|

Spis treści

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawieszenie naboru

Szanowni Państwo,

informujemy, że 10.03.2023 r. zawieszony do odwołania zostaje nabór wniosków w ramach instrumentu “Dostępna i elastyczna dotacja” dla osób z niepełnosprawnościami. Do dziś złożone zostało 30 wniosków na przyznanie dotacji na łączną kwotę przekraczającą alokację. Wnioski zostały przekazane do oceny komisji, a ogłoszenie wyników planowane jest na 16.03.2023.

Dziękujemy za duże zainteresowanie udziałem w testowaniu instrumentu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim:
tel.: +48 515 175 866
mail: dotacje@cpt.org.pl

Nabór otwarty

Szanowni Państwo, w dniu 02 grudnia 2022 roku uruchamiamy NABÓR CIĄGŁY WNIOSKÓW na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami.

NABÓR BĘDZIE TRWAĆ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW!

Ocena wniosków

Ocena wniosków odbywać się będzie w trybie codwutygodniowym.

Dla kogo?

O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin.

Kontakt

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim, tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

Komplet dokumentów

Poniżej komplet dokumentów do pobrania dla wszystkich zainteresowanych udziałem:

Zaproszenie do udziału

Weź udział w instrumencie Biznes bez barier
Dostępna i elastyczna dotacja

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i jesteś ukierunkowany na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej?

Sięgnij po dotację!

Co oferujemy?

Dostępną i elastyczną dotacje pozwalającą sfinansować koszty biznesowe i kompensacyjne

Część „biznesowa” dotacji przeznaczona jest na koszty związane z rodzajem prowadzonej działalności w wysokości nie wyższej niż 37 000 zł (sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

Część „kompensacyjna” przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności do 37 000 zł

Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o środki finansowe dotacji w formie ryczałtowej i indywidualnej.

Dotacja może zostać rozdzielona na dwie części. Pierwsza część musi stanowić minimum 50% dotacji na rozpoczęcie. Drugie 50% lub mniej może być określona i wydatkowana do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności.

Elastyczna dotacja przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, niezależnie od pobieranych świadczeń związanych z niepełnosprawnością oraz dla osób niepełnosprawnych uczących się na uczelniach wyższych.

Jakie korzyści wyniesiesz?

 • zaplanujesz swój nowy biznes
 • zwiększysz przychody i rozwiniesz swoją firmę
 • staniesz się niezależny od innych
 • masz szansę zwiększyć pewność siebie, wiarę we własne możliwości, samodzielność.
 • zdobędziesz środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności
 • będziesz mógł wydatkować środki w elastyczny i dopasowany do siebie sposób,
 • będziesz mógł zaplanować wydatki w wysokości minimum 50% dotacji na starcie, a pozostała kwota do 6 miesięcy po rozpoczęciu.

Jak to działa?

 • Zapoznaj się z regulaminem
 • Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
 • Pobierz niezbędne dokumenty
 • Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu
 • Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
 • Wyślij do nas wniosek z załącznikami
 • Poczekaj na rozpatrzenie wniosku;

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:

 • decyzję o przyznanych Ci środkach
 • pomoc w formalnościach przy rejestracji działalności
 • umowę dotacyjną

Podpisz umowę!

My przelejemy Ci środki na Twoje konto  

Skorzystaj ze wsparcia już dziś!

Chcesz wiedzieć więcej?

100% kosztów dofinansowane w ramach wsparcia

Inne instrumenty wsparcia

W ramach wsparcia Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:

 • Specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności
 • Asystent działalności gospodarczej
 • Usługi wsparcia w ramach inkubatura przedsiębiorczoci OzN

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin,
tel.: +48515175866, mail: dotacje@cpt.org.pl

Opracowanie i finansowanie instrumentu

Instrument ,,Elastyczna i dostępna dotacja”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie(Lider) ,w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych ,Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze