Asystent

Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu!

Gdzie jesteś
|

Spis treści

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu!

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą?

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie zaprasza wszystkie osoby z niepełnosprawnościami prowadzące działalność gospodarczą do testowania instrumentu: „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”.

W ramach instrumentu można otrzymać zwrot 70% kosztów zatrudnienia asystenta pomagającego w prowadzeniu działalności przez okres 6-miesięcy.

Nabór ciągły

Od dnia 20 grudnia 2022 roku trwa nabór otwarty wniosków na refundację kosztów zatrudnienia asystenta działalności gospodarczej w ramach instrumentu „Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej”. Nabór będzie trwać do wyczerpania środków! Ze wsparcia można skorzystać do 31 lipca 2023 r.

Dla kogo?

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące
 • zatrudnia asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zachęcamy do sprawdzenia szczegółowych warunków otrzymania wsparcia, które zawarte są w “Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” oraz w “Regulaminie refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej”.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111 Szczecin.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dokumenty

Dokumenty zgłoszeniowe:
 1. Deklaracja uczestnictwa w testowaniu instrumentu
 2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pilotażu
 3. Oświadczenie dla wnioskodawcy beneficjenta
 4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dokumenty informacyjne:
 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
 2. Regulamin pracy Komisji ds. refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej
 3. Regulamin refundacji wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej
Dokumenty dodatkowe:
 1. Formularz informacji  przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Wzór umowy o pracę z asystentem działalności gospodarczej
 3. Wzór umowy zlecenia z asystentem działalności gospodarczej
 4. Wniosek o zwrot wydatków poniesionych tytułem kosztów na usługę asystenta działalności gospodarczej
 5. Oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych

Kontakt

Kontakt w sprawie instrumentu: asystent@cpt.org.pl

Opracowanie i finansowanie instrumentu

Instrument “Asystent działalności gospodarczej”, który został opracowany w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, jest realizowany przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie (lider) we współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość z siedzibą w Szczecinie. Instrument jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze