Konferencja

Zaproszenie na Konferencję „Ekonomia Społeczna dla szkół”

Gdzie jesteś
|

Zaproszenie

Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy –  pracujemy na rzecz realnej zmiany w społeczeństwie obywatelskim. Podejmujemy działania, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać na społeczność szkolną, by potrafiła odważnie podejmować działania upowszechniające ideę ekonomii społecznej, jako podstawowego narzędzia do rozwoju społeczności lokalnych.     

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość oraz organizacji partnerskich zapraszamy 25.10.2022  do Szczecina na Konferencję „Ekonomia Społeczna dla szkół”. 

W trakcie Konferencji zaprezentujemy efekty projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”  zaprosimy Państwa do debaty na temat roli ekonomii społecznej i edukacji ekonomicznej w rozwoju młodego pokolenia.  

Korzyści dla uczestników i nauczycieli:

  • scenariusze zajęć przedmiotowych
  • scenariusze zajęć dodatkowych
  • scenariusz wizyty studyjnej
  • filmy edukacyjne
  • przykłady dobrej praktyki
  • gry edukacyjne
  • poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej

Termin Konferencji 

25.10.2022

Miejsce Konferencji:

Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o.  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin oraz on-line

Zgłoszenia

na stronie konferencja.webankieta.pl

Program konferencji 

1.Przywitanie uczestników konferencjiAndrzej Smoliński – Involver Agency Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów9:00-9:10
2.Czym jest ekonomia społeczna?Zaproszony gość9:10-9:25
3.Ekonomia społeczna i edukacja ekonomiczna w rozwoju młodzieży – debataProwadzenie debaty – Andrzej Smoliński – Involver Agency Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów– udział nauczycieli oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w trakcie potwierdzania)9:25-10:00
4.Prezentacja produktów projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” – część ISzymon Medalion – ekspert projektu10:00-10:45
Przerwa kawowa
5.Dotknij ekonomii społecznej – stereotypy i praktyka, wnioski z wizyt studyjnych – debata Prowadzenie debaty – Andrzej Smoliński Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów– udział uczniów i nauczycieli11:00-11:35
6.Przedstawienie rezultatów projektu. Dlaczego warto korzystać z materiałów edukacyjnych projektu? Małgorzata Lachtara Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ekspertka w projekcie.11:35-12:05
7.Miejsca pracy w ekonomii społecznej oczami młodzieży – debata Prowadzenie debaty – Andrzej Smoliński Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów– udział uczniów12:05-12:35
Przerwa kawowa
8.Prezentacja produktów projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” – część IISzymon Medalion – Ekspert projektu12:50-13:20
9.Podsumowanie – projekt „Ekonomia społeczna dla szkół” w liczbach.Romana Krzewicka – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość13:20-13:40
10.Zmiany w prawie dotyczące ekonomii społecznej i solidarnejAntoni Sobolewski – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość13:40-14:00
Obiad14:00-14:30
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych – gra „Wokół ekonomii społecznej”14:30-16:00
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych – gra „Moje PES”
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych –gra internetowa „Menedżer ekonomii społecznej”

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

RCM – Regionalne Centrum Młodzieży z Lęborka

Fundacja Pasja

Partnerzy Konferencji:

Involver Agency Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.

Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o.

Fundacja Ja, Nauczyciel

Poruch

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze