Zaproszenie

Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy, organizacje społeczne, samorządowcy –  pracujemy na rzecz realnej zmiany w społeczeństwie obywatelskim. Podejmujemy działania, tworzymy narzędzia i kanały komunikacji, aby oddziaływać na społeczność szkolną, by potrafiła odważnie podejmować działania upowszechniające ideę ekonomii społecznej, jako podstawowego narzędzia do rozwoju społeczności lokalnych.     

W imieniu Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość oraz organizacji partnerskich zapraszamy 25.10.2022  do Szczecina na Konferencję „Ekonomia Społeczna dla szkół”. 

W trakcie Konferencji zaprezentujemy efekty projektu „Ekonomia społeczna dla szkół”  zaprosimy Państwa do debaty na temat roli ekonomii społecznej i edukacji ekonomicznej w rozwoju młodego pokolenia.  

Korzyści dla uczestników i nauczycieli:

  • scenariusze zajęć przedmiotowych
  • scenariusze zajęć dodatkowych
  • scenariusz wizyty studyjnej
  • filmy edukacyjne
  • przykłady dobrej praktyki
  • gry edukacyjne
  • poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej

Termin Konferencji 

25.10.2022

Miejsce Konferencji:

Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o.  ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin oraz on-line

Zgłoszenia

od 26 września br. na stronie www.konferencja.cpt.org.pl

Program konferencji 

1. Przywitanie uczestników konferencji Andrzej Smoliński – Involver Agency Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów 10 minut 9:00-9:10
2. Czym jest ekonomia społeczna? Zaproszony gość 15 minut 9:10-9:25
3. Ekonomia społeczna i edukacja ekonomiczna w rozwoju młodzieży – debata Prowadzenie debaty – Andrzej Smoliński – Involver Agency Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

– udział nauczycieli oraz przedstawicieli Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRiPS oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w trakcie potwierdzania)

35 minut 9:25-10:00
4. Prezentacja produktów projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” – część I Szymon Medalion 45 minut 10:00-10-45
Przerwa kawowa 15 minut
5. Dotknij ekonomii społecznej – stereotypy i praktyka, wnioski z wizyt studyjnych – debata  Prowadzenie debaty – Andrzej Smoliński

– udział uczniów i nauczycieli

35 minut 11:00-11:35
6. Przedstawienie rezultatów projektu. Dlaczego warto korzystać z materiałów edukacyjnych projektu?  Małgorzata Lachtara 30 minut 11:35-12:05
7. Miejsca pracy w ekonomii społecznej oczami młodzieży – debata  Prowadzenie debaty – Andrzej Smoliński

– udział uczniów

30 minut 12:05-12:35
Przerwa kawowa 15 minut
8. Prezentacja produktów projektu „Ekonomia społeczna dla szkół” – część II Szymon Medalion – Ekspert projektu 30 minut 12:50-13:20
9. Podsumowanie – projekt „Ekonomia społeczna dla szkół” w liczbach. Romana Krzewicka – Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 20 minut 13:20-13:40
10. Zmiany w prawie dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej Antoni Sobolewski 20 minut 13:40-14:00
Obiad 30 minut 14:00-14:30
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych – gra „Wokół ekonomii społecznej” 2 h dydakt. 14:30-16:00
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych – gra „Moje PES”
Warsztaty z wykorzystania materiałów edukacyjnych –gra internetowa „Menedżer ekonomii społecznej”

Partnerzy Projektu:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

RCM – Regionalne Centrum Młodzieży z Lęborka

Fundacja Pasja

Partnerzy Konferencji:

Involver Agency Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów

Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.

Szczeciński Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o.

Fundacja Ja, Nauczyciel