Projekt

Zaproszenie na prezentację wyników badań

o godzinie 10:00 w piątek, 17 września

Gdzie jesteś
|

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” przeprowadziliśmy pogłębioną analizę rozwiązań mających na celu podniesienie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w kontekście aktualnych potrzeb i barier związanych z włączaniem i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Spotkanie odbędzie się o godzinie 10:00, 17 września bieżącego roku i będzie miało formułę webinarium.

W ramach badania zostało przeprowadzonych ponad tysiąc wywiadów oraz kilkadziesiąt wywiadów indywidualnych i grupowych. Respondentami badania były osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, pracodawcy i podmioty wspomagające. Badanie składało się z następujących modułów:

  • Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych,
  • Moduł zatrudnianie osób niepełnosprawnych z perspektywy pracodawców,
  • Rozpoczynanie i prowadzenie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej,
  • Wpływ otoczenia instytucjonalnego i społecznego na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych,
  • Instytucje wspierające aktywność zawodową osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania zaprezentujemy wyniki badania. Spotkanie będzie miało charakter webinarium. Raport w wersji elektronicznej będzie dostępny w czwartek, 16 września. Zapisy na spotkanie pod adresem:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W0Fl4hfIR72Ax-a_DFtuUw

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” jest realizowany przez partnerstwo: lider projektu Biura Osób Niepełnosprawnych (MRiPS) oraz Polski Związek Głuchych i Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej, tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wnioski z przeprowadzonych badań będą podstawą do wypracowania tych rozwiązań.

Zapraszamy również na platformę konsultacyjno-partycypacyjną, która działa pod adresem wlaczaniewylaczonych.pl. Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Udział w platformie pozwoli na zgłaszanie propozycji, pomysłów i uwag, które mogą przyczynić się do skuteczniejszego wdrażania nowych rozwiązań i wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających takie osoby. Serdecznie zachęcamy do korzystania z platformy oraz uczestnictwa w webinarium, aby wspólnie pracować nad rozwojem i doskonaleniem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Think Tank

Obszary po PGR

Zapraszamy do zgłębienia tematyki obszarów po PGR-owskich w Polsce, poprzez materiały, webinaria i konferencje przygotowane przez ekspertów z różnych dziedzin.
Czytaj więcej

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze