Projekt

Obszary po PGR

Zapraszamy do zgłębienia tematyki obszarów po PGR-owskich w Polsce, poprzez materiały, webinaria i konferencje przygotowane przez ekspertów z różnych dziedzin.

Gdzie jesteś
|

Spis treści

Wstęp

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi obszarów po PGR-owskich przygotowanymi przez naszego partnera – Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne a także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Webinarium

Webinarium – Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Data: 29 grudnia 2020 Godzina: 12.00

Uczestnicy webinarium:

  • dr hab. Iwona Bąk, prof. ZUT, ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
  • dr Katarzyna Wawrzyniak, ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
  • Prowadzenie: Krzysztof Siewiera, ThinkTank Perspektywy dla rozwoju obszarów wiejskich.

Cele badania

W ramach badania podjęto próbę odpowiedzi na w jakim stopniu sytuacja ekonomiczna i społeczna gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich jest gorsza niż na obszarach, na których nie występowały PPGR-y. W tym celu zbadano siłę i kierunek zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami, które charakteryzują problemy społeczne, finansowe i zatrudnieniowe gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich, a wykazem obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), w tym osiedla mieszkaniowe PPGR.

Link do nagrania z webinarium

Konferencja

Materiały z konferencji „Wyzwania dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją i degradacją – obszary popegeerowskie 30 lat po transformacji”.

Prezentacje z konferencji:
Nagrania z konferencji:

Tekst nt obszarów po PGR-owskich

Tekst nt obszarów po PGR-owskich na stronach Narodowego Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi autorstwa Sebastiana Sahajdaka.

Kwartalnik “Kierunki Zmian”

“Kierunki Zmian” Poświęcone obszarom po PGR-owskim

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Think Tank

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze