Wolgast! Spójrz na to w ten sposób | Sieh das mal So

Zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej i uroczysty koncert. | Einladung zur Eröffnung der Fotoausstellung und zum festlichen Konzert.

Gdzie jesteś
|

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Verein Czas Przestrzeń Tożsamość
Miasto Wolgast | Stadt Wolgast

zapraszają na otwarcie | laden zur Eröffnung
wystawy fotograficznej i uroczysty koncert | der Fotoausstellung und zum Konzert

w ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion

Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu
Euroregionu Pomerania Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege
in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania.

teksty | Texte: dr | Dr. Michał Gierke, Kristin Wolf
fotografia | Fotografie: Gunnar Gotter, Andrzej Łazowski

Wolgast! Spójrz na to w ten sposób | Sieh das mal So

Koncert | Konzert
Horyzonty | Horizonte
Trio Kellers, Hughes, Gödecke

Heinz-Erich Gödecke – puzon, rogi tybetańskie | Posaune, Tibetische Hörner
John Hughes – kontrabas | Kontrabaß
Willi Kellers – perkusja, różne instrumenty perkusyjne | Schlagzeug, div. Percussions-Instrumente
Prowadzenie koncertu | Moderation des Konzertes
Cornelie Müller-Gödecke

7 | 10 | 2023 | godz. 17.00 Uhr

Centrum Kultury Euroregionu | Kulturzentrum der Euroregion Stara Rzeźnia
ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin

Horyzonty | Horizonte

Szczecin–Wolgast–
Szczecin

Stettin–Wolgast–
Stettin

Trio Kellers, Hughes, Gödecke

Grający perkusista
Muzyk grający na kontrabasie
Muzyk grający na puzonie

Heinz-Erich Gödecke
puzon, rogi tybetańskie | Posaune, Tibetische Hörner
John Hughes
kontrabas | Kontrabaß
Willi Kellers
perkusja, różne instrumenty perkusyjne | Schlagzeug, div. Percussions-Instrumente

Trzej muzycy ze scen Hamburga, Berlina i Burg Klempenow spotkali się. Tworzą zespół z wspólnymi improwizacjami i wielowarstwowymi kompozycjami.

Barwna postać wirtuoza perkusji Willego Kellersa spotkała się z dynamicznym wirtuozem kontrabasu Johnem Hughesem. Ich współdziałanie generuje nową, wibrującą przestrzeń dźwiękową. Do tego puzonista Heinz-Erich Gödecke tworzy własne linie melodyczne i niespotykane efekty dźwiękowe. Zna obu muzyków od dłuższego czasu, a teraz jeszcze poznał ich jeszcze bliżej. Napięcia narastają, od cichych dźwięków do wielkiej ekspresji – żyjąc w teraźniejszości, jednocześnie pracują nad przeszłością i otwierają szerokie horyzonty na przyszłość: pełne nadziei – teraz, w umyśle, duchu i rzeczywistości. Wszyscy trzej mają doświadczenie w skali europejskiej i światowej!

Drei Musiker in der Szene Hamburg, Berlin und Burg Klempenow haben sich gefunden.
Sie bilden ein Ensemble mit gemeinschaftlichen Improvisationen und überlagerten Kompositionen.

Der klangfarbenreich virtuos treibende Schlagzeuger Willi Kellers stößt auf den pulsierenden Kontrabaß-Virtuosen John Hughes. Sie generieren im Wechselspiel einen neuen treibenden Klangraum. Darüber legt der Posaunist Heinz-Erich Gödecke seine eigenen melodischen Linien und Klänge mit unerhörten Klangeffekten. Er kennt beide Musiker seit langer Zeit, und nun genauer zusammen. Spannungen bauen sich auf, leise, dann wachsend zu großer Expressivität- Leben in der Gegenwart, Vergangenes bearbeiten, Horizonte im weiten Bogen für die Zukunft eröffnnen: Hoffnungsvoll – jetzt, im Kopf, Geist und Realität. Erfahrungen haben Die Drei, europaweit, weltweit!

Willi Kellers
wcześnie zwrócił się ku kreatywnemu jazzowi i nowej muzyce improwizowanej. Studiował muzykę w Münster i Detmold, a na berlińskiej scenie czuje się jak w domu.

Pracował jako kompozytor teatralny w Bochum, Kolonii, Hamburgu, Bazylei i Wiedniu. Jego twórczość charakteryzuje współpraca z wieloma muzykami kształtującymi styl: od 1980 roku stały duet z Peterem Brötzmannem, dalsza współpraca z Willemem Breukerem, Fredem Frithem, Tonym Oxleyem, Philem Mintonem, Manfredem Schoofem, Jayem Oliverem, Ernstem-Ludwigiem Petrofskym, Borah Bergmannem, Akirą Ando oraz w ramach grupy Kollektiv „N”. W duecie z Julie Sassoon grał w Elbphilharmonie w Hamburgu.

Koncertował w większości krajów europejskich.

Willi Kellers
wandte sich früh dem Creativ-Jazz und der neuen Improvisationsmusik zu. Er studierte Musik in Münster und Detmold und ist in der Berliner Szene zuhause.

Als Theaterkomponist wirkte er in Bochum, Köln, Hamburg, Basel und Wien. Eine Zusammenarbeit mit vielen stilbildenden Musikern kennzeichnet seine Arbeit: seit 1980 ein dauerhaftes Duo mit Peter Brötzmann, weitere Arbeit mit Willem Breuker, Fred Frith, Tony Oxley, Phil Minton, Manfred Schoof. Jay Oliver, Ernst-Ludwig Petrofsky, Borah Bergmann, Akira Ando und im Kollektiv „N“. Im Duo mit Julie Sassoon spielte er inder Elbphilharmonie in Hamburg.

Tourneen durch die meisten Länder Europas.

John Hughes
po studiach muzycznych przeniósł się do miasta Baltimore, a od 1998 roku mieszka w Hamburgu. Tutaj szybko ugruntował swoją pozycję na scenie jazzowej, grając w wielu zespołach, takich jak: Low End, Hosho, Eisenrot czy Zead Khawam’s Oriental Band. Ponadto był zaangażowany w działalność koncertową i edukacyjną.

Występował w wielu miejscach w Europie: m.in. w Bolonii, Amsterdamie, Rotterdamie, Sztokholmie, Oslo, Paryżu, Kolonii, Bremie. Komponuje dla zespołów, a zwłaszcza na kontrabas solo. W Hamburgu zorganizował wiele serii koncertów, które są platformami dla wolnej muzyki improwizowanej tworzącej muzyczne utopie.

John Hughes
Er zog nach seinem Musikstudium nach Baltimore und lebt seit 1998 in Hamburg. Hier etablierte er sich schnell in der Jazz-Szene, spielte in vielen Gruppen wie zum Beispiel: Low End, Hosho, Eisenrot oder Zead Khawam´s Oriental Band. Zusätzlich wirkte er in Bereichen der Performance und Bildungsarbeit mit.

Er war an vielen Orten Europas zu Gast: etwa in Bologna, Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Oslo, Paris, Köln, Bremen. Er komponiert für Ensembles und vor allem herausvordernd für Kontrabaß Solo. In Hamburg organisierte er viele Konzertreihen, die Plattformen für freie improvisierte Musik zur Schaffung musikalischer Utopien darstellen.

Heinz-Erich Gödecke,
inżynier, artysta plastyk, dopiero później zajął się muzyką jako puzonista i kompozytor. W Hamburgu studiował jazz u Dietera Glawischniga oraz kompozycję u Manfreda Stahnke i Petera Michaela Hamela. W Hamburgu wykonał wiele pracy organizacyjnej (Jazzbüro) i z wieloma zespołami, dla których komponował. Współpracował z takimi muzykami jak Björn Lücker, D.A. Dhonau, John Hughes, Paul Imm, Christophe Schweizer („Eisenrot”, New Jazz) czy Lin Chen (perkusja, improwizował nową muzykę), Lucia Wojdak (wiolonczela).

Poszerzył swoje horyzonty koncertami i wieloma występami festiwalowymi w Ekwadorze, Pekinie, Nowym Jorku, Warszawie, Wilnie, Kownie, Göteborgu, Hamburgu (NDR), Leverkusen, Kolonii (WDR), Berlinie, Konstancji, Dreźnie. Wśród tych koncertów były występy z Hansem Schüttlerem i Willim Kellersem. W Ukrainie występował na festiwalach we Lwowie i Dniepropietrowsku.

Specjalne występy z Vladimirem Tarasowem (Pekin, Kowno, Greifswald) i Cecilem Taylorem (Berlin, Getynga, Kassel podczas wystawy Dokumenta).

Heinz-Erich Gödecke,
Ingenieur, bildender Künstler, kam erst später als Posaunist und Komponist zur Musik. In Hamburg studierte er Jazz bei Dieter Glawischnig, Komposition bei Manfred Stahnke und Peter Michael Hamel. In Hamburg arbeitete er viel organisatorisch (Jazzbüro) und mit vielen Ensembles für die er komponierte. So, mit Musikern wie z.B. Björn Lücker, D.A. Dhonau, John Hughes, Paul Imm, Christophe Schweizer („Eisenrot“, New Jazz) oder Lin Chen (Perc. improvisierte Neue Musik), Lucia Wojdak, (Cello).

Seinen Horizont erweiterte er mit Konzerten und vielen Festivalauftritten in Equador, Peking, New York, Warschau, Vilnius, Kaunas, Göteborg, Hamburg (NDR), Leverkusen, Köln (WDR), Berlin, Konstanz, Dresden. Dabei Konzerte mit Hans Schüttler oder Willi Kellers. In der Ukraine hatte er Festival-Auftritte in Lwiw und Djneprpetrowsk.

Besondere Auftritte ergaben sich mit Wladimir Tarasov, Litauen (Peking, Kaunas, Greifswald) oder Cecil Taylor, USA (in Berlin, Göttingen, Kassel-Dokumenta).

Prowadzenie koncertu
Cornelie Müller-Gödecke

Od lat 80. XX wieku związana jest z jazzem, organizowała koncerty i festiwale w Wiesbaden i Hamburgu, jeździła na festiwale do Francji, Szwajcarii, Chin i Rosji, publikowała artykuły w czasopiśmie „Jazzthetik”, wyszła za mąż za muzyka, działała w Radzie Kultury i Sztuki Pomorza Przedniego-Greifswaldu, wspierała festiwal KuKuKa i był członkiem Rady Kultury Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Oprócz muzyki zgłębia techniki dziewiarskie z całego świata, koncentrując się na krajach bałtyckich i ich tradycjach w zakresie ręcznego wyrobu dzianin.

Cornelie Müller-Gödecke ist seit den 1980er Jahren mit dem Jazz verbunden, sie organisierte Konzerte und Festivals in Wiesbaden und Hamburg, reiste zu Festivals in Frankreich, der Schweiz, China und Russland, veröffentlichte Artikel in der Zeitschrift „Jazzthetik“, heiratete einen Musiker, engagierte sich im Kunst- und Kulturrat Vorpommern-Greifswald, unterstützte KuKuKa und war Mitglied im Landeskulturrat Mecklenburg-Vorpommern. Neben der Musik studiert sie Stricktechniken aus aller Welt mit Schwerpunkt auf den baltischen Ländern und deren textilen Traditionen.

Pliki do pobrania | Dateien zum Herunterladen

Zaproszenie (tekst) | Einladung (text)

Zaproszenie (ulotka) | Einladung (flyer)

W ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania.

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania.

logotypy fundacji współpracy polsko-niemieckiej, Uni Europejskiej, KPF FMP

Więcej aktualności

Wystawa „Patery od nowa”

Gdybyście mieli polskie patery z lat 60 i 70 XX wieku i zechcieli się nimi pochwalić zapraszamy do siedziby Stowarzyszena Czas Czestrzeń Tożsamość na ulicę Poniatowskiego 33d w Szczecinie.
Czytaj więcej
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze