Projekt

„Mierz wysoko, sięgaj daleko” – Mieszkańcy Szczecina

Projektem zostanie objętych 12 osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin.

Gdzie jesteś
|

Rekrutacja do Projektu „Mierz wysoko, sięgaj daleko” dla Mieszkańców Szczecina

Trwa rekrutacja do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, współfinansowanego przez Gminę Miasta Szczecin.

Cel projektu

Celem projektu jest aktywizacja i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością oraz wspieranie ich w odkrywaniu zainteresowań i własnego potencjału.

Formy Wsparcia

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:

  • Indywidualna diagnoza potencjału osobistego (zainteresowania, pasje, marzenia)
  • Warsztaty rozwoju potencjału osobistego: jeździeckie, sportowe i artystyczne – sprawdź, która aktywność najlepiej pasuje do Ciebie!
  • Szkolenie: Aktywnie w NGO
  • Wydarzenie „SWOI DLA SWOICH”
  • Coaching działań społecznych i życiowych
  • Gra miejska: Aktywni w mieście

Wsparcie i Aktywizacja

Zaplanowane wsparcie przeprowadza uczestnika od diagnozy własnego potencjału do działań na rzecz innych.

Beneficjenci będą zarówno odbiorcami przewidzianych w projekcie usług, jak też współtwórcami wybranych form. W efekcie przyczyni się to do propagowania prawa do pełnego decydowania o swoim życiu oraz wypowiadania się we własnym imieniu przez osoby niepełnosprawne.

Dla Kogo?

Projektem zostanie objętych 12 osób legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących Gminę Miasto Szczecin.

Realizacja Projektu

Zadanie będzie realizowane na terenie Gminy Miasto Szczecin.
Termin realizacji od 01.07.2024 do 30.11.2024.

Kontakt

Skontaktuj się z nami:

Informacje Dodatkowe

Udział w projekcie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze