Jak wspierać osoby niepełnosprawne na rynku pracy?

Konsultacje społeczne w ramach projektu „Włączanie wyłączonych”

Gdzie jesteś
|
Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski, Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, rządowe oraz partnerów do udziału w konsultacjach społecznych w ramach projektu testowego:

„Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości:

  • Nowa droga zawodowa
  • Specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności”.

Liderem projektu jest Biuro Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a partnerami są: Polski Związek Głuchych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Projekt realizowany jest w ramach:

  • Działania 2.6: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
  • Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2022

Czas realizacji testowania instrumentu: 19.09.2022 – 31.07.2023.

W ramach projektu testowane były następujące instrumenty:

  • „Nowa droga zawodowa – specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności”
  • Propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości – Dostępna i elastyczna dotacja
  • Inkubator przedsiębiorczości OzN
  • Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej.

Konsultacje dotyczyć będą wypracowanych podczas testowania wniosków, w szczególności standardu szkoleń podnoszących kompetencje doradców zawodowych w kontekście pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz umiejscowienia stanowiska, kompetencji i zakres działań specjalistycznego doradcy zawodowego.

Państwa głos w dyskusji jest kluczowym elementem procesu tworzenia rozwiązań odpowiadających na potrzeby osób niepełnosprawnych i zwiększających ich aktywność zawodową.

Konsultacje on-line: 11.09.2023, 11.00 – 13.30
Link do spotkania on-line

Konsultacje stacjonarne: 13.09.2023
I tura: 10.00 – 12.230
II tura: 13.00 – 15.30
Miejsce: siedziba Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddziału Zachodniopomorskiego, ul. Jerzego Janosika 17.
Link do zgłoszenia na konsultacje stacjonarne

Prosimy o zgłoszenia do 08.09.2023, godz. 15:00.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem na stronie:
www.wlaczeniewylaczonych.pl

oraz na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
www.niepelnosprawni.gov.pl

Więcej aktualności

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze