Projekt

Szczecin Wolgast (Interreg VI A)

Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania.

Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania.

Gdzie jesteś
|

Spis treści

Opis projektu

Projekt dotyczył wspólnych działań Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość i miasta Wolgast, mających przybliżyć wiele aspektów związanych z współpracą, w szczególności poprzez tworzenie nowej oferty kulturalno-historycznej (wystawa fotografii o Wolgaście, debata polsko-niemiecka o wolności – z udziałem polskich i niemieckich prelegentów, udział kobiet w debacie, wydanie katalogu z fotografią polskiego i niemieckiego fotografów, przygotowane filmów promocyjnych z 3 wydarzeń oraz rejestracja koncertu w Szczecinie).

Pierwszym działaniem w projekcie było zorganizowanie wizyty osób z Wolgastu w Szczecinie. Celem tego spotkania było przybliżenie mieszkańcom i przedstawicielom gminy Wolgastu miasta Szczecina. W dniu 7.10.2023 roku odbyło się kilka spotkań pomiędzy partnerami projektu, przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji kultury (spotkanie w instytucji Willi Lentza, w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy i w Centrum Kultury Euroregionu – Stara Rzeźnia).

Najważniejszym zadaniem było zorganizowanie wystawy fotograficzno-dziennikarskiej o mieście Wolgaście, którą otworzono w salach wystawienniczych w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia. Wystawa miała charakter prezentacji dorobku oraz walorów dziedzictwa kulturowego miasta Wolgast i jego atrakcji w kontekście turystycznym. Została przeprowadzona dyskusja pomiędzy burmistrzem Wolgastu a przedstawicielami Stowarzyszenia CPT i innymi organizacjami NGO w tym przedstawicielami miast Szczecin. Wystawa miała charakter otwarty i stanowiła ofertę kulturalno-turystyczną dla wszystkich mieszkańców Euroregionu Pomerania. Wystawa była otwarta przez miesiąc – można było obejrzeć prace polskiego i niemieckiego autora (Andrzeja Łazowskiego i Gunnara Gottara) i była okazja do przeczytania tekstów towarzyszącym do wystawy przygotowane przez dra Michała Gierke. Fotografia, jako uniwersalna, ponadnarodowa forma przekazu, pozwoliła przybliżyć związki miasta Wolgastu i Szczecina, a wystawę dodatkowo otworzył i poprowadził historyk z Książnicy Pomorskiej dr Wojciech Łopuch. Dodatkowo zorganizowano koncert z udziałem niemieckich muzyków (John Hughes – kontrabasista, Chad Popple – perkusista, Heinz-Erich Gödecke – puzonista, którzy zaprezentowali swój autorski, jazzowy koncert).

Po wystawie o Wolgaście zatytułowanej Wolgast! Spójrz na to w ten sposób – Sieh das mal So został przygotowany polsko-niemiecki katalog z pracami artystów oraz zebranymi tekstami historycznymi (teksty – dr Paweł Migdalski, Michał Dębowski, Andrzej Łazowski oraz dr Wojciech Łopuch) wraz ze wstępem burmistrza miasta Wolgastu, Martina Schrötera. 

Nakład publikacji to 500 sztuk, który stanowił promocję i ofertę kulturalną promującą historię regionu. Była to okazja do podsumowania 900 lat wspólnej historii Wolgastu i Szczecina podczas jubileuszu w 2024 roku. Przewidziano 50 uczestników z Polski i Niemiec na otwarciu wystawy i koncercie i cel został osiągnięty.

Drugim zadaniem było przeprowadzenie polsko-niemieckej debaty na temat Wolności. Staraliśmy się, podczas tej debaty, uzyskać różne punkty widzenia na to, jak Polacy i Niemcy spostrzegają temat wolności w kontekście historycznym i jak będzie spostrzegana wolność dzisiaj: w okresie wojny na wschodzie i po doświadczeniu okresu obecności koronawirusa i związanego z tym ograniczenia poruszania się. Debatę prowadził Jarema Piekutowski (Szczecin/Warszawa), a do udziału w debacie zaproszono dwie osoby z Polski i dwie osoby z Niemiec. 

Do debaty powstał polsko-niemiecki katalog o Wolności o nakładzie 500 sztuk, który był promowany przez miasto Wolgast i stowarzyszenie CPT podczas debaty, jak i w trakcie kolejnych spotkań. Katalog nawiązuje do wypowiedzi mieszkańców, twórców ze Szczecina i Wolgastu na temat wolności. W katalogu pojawiły się teksty po polsku i niemiecku autorstwa Basila Kerskiego z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Eryka Krasuckiego oraz redaktora Bogdana Twardochleba. 

Polsko-niemiecka debata odbyła się w dniu 26.10.2023 roku w Muzeum Narodowym Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Spotkanie było otwarte dla wszystkich mieszkańców, opierając się na udziale dla 50 osób z Polski i Niemiec, cel został osiągnięty. 

Trzecim i ostatnim działaniem była wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych i gości z Polski w Wolgaście, w kontekście współpracy pomiędzy Szczecinem a Wolgastem na lata 2023-2025. Podczas tej wizyty omówiono wspólne działania na rzecz inwestycji, jak i stworzenia szeregu działań promujących miasto Wolgast – w tym stworzenie warsztatów dla młodych w ramach hasła trójkąt energetyczny. Podczas spotkania został zorganizowany stół roboczy, prezentacja filmów oraz katalogu podsumowującego wystawę o Wolgaście i o Wolności. Katalog był kształtowany przez ludzi ze stowarzyszenia CPT i miasto Wolgast. 

Stworzyliśmy również kino polsko-niemieckie w Wolgaście, do czego wykorzystaliśmy zakupione leżaki. Był to pretekst do prezentacji dwóch filmów dokumentujących nasze działania z dnia 7.10.2023 roku odbiorcy mogli zobaczyć akcje jak otwarcie wystawy, koncert oraz pobyt delegacji Wolgastu w Szczecinie, drugi film pozwalał posłuchać zarejestrowaną debatę polsko-niemiecką.

Została zorganizowana prezentacja filmu Pawła Kulika (reżysera) i Michała Kulika (producenta), który został specjalnie przetłumaczony na okoliczność prezentacji w Wolgaście. Była to prezentacja filmu o twórczości artystki malarki Wiesławy Markiewicz ze Szczecina. Malarka tworzyła przez całe życie w Szczecinie, skupiając się na barwach z Pomorza, propagując w swojej twórczości atrakcyjność tego regionu, poprzez pejzaże pomorskie. Pragnęliśmy przybliżyć sylwetkę artystki, skupionej na swojej twórczości, pokazując proces artystyczny. To zainspirowało nas do powołania programu rezydencjonalności artystów w Wolgaście. Pierwsza prezentacja była impulsem do powołania programu prezentacji filmów polsko-niemieckich w Wolgaście. 

Podsumowaniem projektu był koncert z udziałem muzyków, który został zaprezentowany w Wolgaście w bibliotece miejskiej. Zorganizowanie koncertu wzmocniło działania promocyjne na rzecz propagowania projektu Szczecin-Wolgast, blisko coraz bliżej. Podczas spotkania w bibliotece miejskiej w Wolgaście promowaliśmy wydane publikacje o mieście Wolgast jak i publikację o temacie wolności, uczestnicy otrzymali katalogi. 

Kwota

Kwalifikowane koszty całkowite – 26063 euro (100%)

Udział własny – 5395 euro (20,70%)

Dofinansowanie z EFRR – 20668,00 euro (79,30%)

Rezultat 

Wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców odnośnie wspólnej kultury i historii miast Wolgast i Szczecina poprzez organizację wystawy fotografii, debaty o wolności, 3 filmów z projektu, 2 koncertów. 

Wskaźniki

Wskaźnik produktu

O087 Organizacje współpracujące ponad granicami / O087 Grenzübergreifend kooperierende Organisationen – 2

O115 Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne / O115 Gemeinsam veranstaltete grenzübergreifende öffentliche Veranstaltungen – 1

O081 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych / O081 Teilnahmen an grenzübergreifenden gemeinsamen Maßnahmen – PL 50; DE 50; RAZEM (GESAMT) – 100

Wskaźnik rezultatu

R084 Organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu / R084 Organisationen, die nach Projektabschluss grenzübergreifend zusammenarbeiten – 2

Cel

Celem projektu był wzrost świadomości społeczno-kulturalnej mieszkańców Euroregionu Pomerania jako wspólnej przestrzeni, poprzez wykorzystanie w tym celu historii polsko-niemieckiej w regionie oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego. Celem było również stworzenie atrakcyjnego programu wydarzenia kulturalnego, które będzie mogło być realizowane cyklicznie, w kolejnych latach. 

Cel ten został osiągnięty poprzez stworzenie wspólnej oferty kulturalnej: wystawy fotograficznej o Wolgaście, 2 koncertów muzycznych (polskich i niemieckich artystów), debaty polsko niemieckiej, 2 polsko-niemieckich katalogów promujących (o wartości jaką jest wolność w rozumieniu mieszkańców m.in. ze Szczecina, Wolgastu) oraz o mieście Wolgast. Ponadto organizacja prezentacji filmów w Wolgaście (jako inauguracji cyklu prezentacji filmów z pogranicza), stworzenie filmów. 

Wspólne transgraniczne zrozumienie znaczenia słowa wolność, zrozumienie drugiego człowieka, pobudzenie dumy z regionu, poznanie Szczecina przez mieszkańców niemieckiej strony pogranicza, a dla Polaków poznanie niemieckiego miasta Wolgast. Projekt przyczynił się do wzmocnienia świadomości regionalnej i wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Ważniejsze linki

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze