Projekt

Projekt artystyczny Nowa Amerika

Nowa Ameryka to konstrukcja rzeczywistości, której udało się zyskać nową przestrzeń po obu stronach Odry i Nysy.

Gdzie jesteś
|

Nowa Ameryka to konstrukcja rzeczywistości, której udało się zyskać nową przestrzeń po obu stronach Odry i Nysy. Fryderyk Wielki przyczynił się do zniknięcia Polski z mapy w drugiej połowie XVIII wieku, co należy zdecydowanie potępić. Ale zyskał także nowe obszary bez działań wojennych, takie jak Oderbruch. Mało kto jednak wie, że miał też osuszone bagna u zbiegu Warty, budował groble i tak powstał Warthebruch. Osiedlił tu rolników, dał im dom, gospodarstwo i ziemię. Przez kilka pokoleń rolnicy byli zwolnieni z podatku, dlatego też czuli się jak prawdziwi pionierzy, obszar ten nosił nazwę Nowa Ameryka. Powstały nowe wioski o pomyślnych nazwach, takie jak Pensylwania, New Hampshire, Nowy Jork, Floryda, Maryland, ale także Jamajka i Sumatra. Na dzisiejszej mapie niektóre wioski znowu zniknęły, Jamajka zmieniła się w Jamno. Pozostała tylko Malta.

Ta niezwykła historia zainspirowała nas do nazwania naszego nowego obszaru, który łączy obszar przygraniczny oddzielony dawną polsko-niemiecką granicą państwową, Nową Ameryką, krajem pionierów i głodnych wolności, którzy chcą kształtować nowy obszar wraz ze społeczeństwem obywatelskim i uznali, że to jest nasza ziemia obiecana.

Konstytucja Nowej Ameriki

Hymn

Mapa i przewodnik turystyczny po Novej Ameryce

Nowa America powstała 20 marca 2010 roku na konspiracyjnym spotkaniu. Jest to federacja złożona z 4 stanów Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom i spragnionym wolności szansę na odkrycie tajemnic naszych 4 państw oraz na poznanie ich osobliwości i tradycji. Wybierz się w odkrywczą podróż przez nasz „kraj”.

Nowa America to konstrukcja rzeczywistości, dzięki której powstała nowa przestrzeń po obu stronach Odry i Nysy. Fryderyk Wielki przyczynił się z jednej strony do tego, że w połowie XVIII wieku Polska zniknęła z mapy Europy, co oceniamy jednoznacznie negatywnie. Z drugiej strony pozyskał nowe tereny bez prowadzenia, np. przełom Odry. Niewielu like, że Fryderyk Wielki polecił osuszenie bagien w dolnym biegu Warty, dzięki czemu powstał teren nazywany przełomem Warty. Osiedlił na tym terenie rolników, podarował w domach, gospodarstwo i pole uprawną. Osadnicy zostali na wiele pokoleń zwolnieni od płacenia podatku, a żeby dać w poczucie bycia pionierami, teren ten nazwał Nową Ameryką. Powstały nowe wsie z wymownymi nazwami: Pesylwania, New Hampshire, New York, Florida, Maryland, ale także Jamajka czy Sumatra. Na współczesnej mapie tego terenu nie znajdziemy już wielu z tych wsi. Jamajkę przemianowano na Jamno. Oryginalną pisownię zachowała tylko wieś Malta.

Ta niezwykła zainspirowała nas do tego, nasza Nowa przestrzeń, która stanowi pogranicze podzielone niegdyś przez BYLA historia państw Państw, nazwać Nowa America – kraj Pionierów, ludzi kochających wolność, pragnących słowa kreować Nowa przestrzeń na zasadach obywatelskiego i uznających, że przestrzeń ta to nasza ziemia obiecana.

Nowa America została założona na zakonspirowanym spotkaniu w dniu 20 marca 2010 r. w Szczettin. Jest to federacja 4 państw związkowych: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. NOWA AMERIKA oferuje wszystkim pionierom i wolnopaństwowcom poznania specyfiki naszej krainy, jej wyjątkowości i tradycji. Zapraszamy do podróży odkrywczej po naszej ziemi.

Filmy o Nowej Americe

Film o Nowej Ameryce na vimeo

Więcej o projekcie na stronie Nowej Ameryki

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze