Projekt

PLAN NA PRACĘ 2.0

Uczestnikami projektu “Plan na pracę 2.0” będzie 12 osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej z powiatów gryfińskiego, stargardzkiego i Gminy Miasta Szczecin.

Gdzie jesteś
|

Spis treści

Opis Projektu

Zgłoś się do nowego projektu PLAN NA PRACĘ 2.0.

Uczestnikami projektu “Plan na pracę 2.0” będzie 12 osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej z powiatów gryfińskiego, stargardzkiego i Gminy Miasta Szczecin. Będą to osoby niepracujące, zarejestrowane lub nie w PUP, z prawem lub bez do świadczeń (renta, świadczenie pielęgnacyjne).

Formy wsparcia

W ramach zadania realizowane będą następujące formy wsparcia dla 12 osób z niepełnosprawnością (OZN) z powiatów gryfińskiego, stargardzkiego i Gminy Miasta Szczecin:

  • Praktyczne specjalistyczne poradnictwo zawodowe poprzez zajęcia w stajni i spotkania grupowe
  • Specjalistyczna diagnoza doradcza
  • Specjalistyczne indywidualne poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy

Wsparcie doradcze

Beneficjenci otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, które będzie świadczone w dwóch formach:

  1. Praktyczne specjalistyczne poradnictwo zawodowe poprzez zajęcia w stajni i spotkania grupowe.
  2. Zindywidualizowane spotkania z zachowaniem specyficznej dla danej niepełnosprawności formy zgodnej z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Spotkania będą prowadzone elastycznie: stacjonarnie w miejscu wskazanym przez beneficjenta, online lub hybrydowo – zgodnie z potrzebami beneficjenta.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie “Plan na pracę 2.0” prosimy o kontakt z opiekunem merytorycznym projektu, panią Maliną Rudzką-Mączką.

Finansowanie

Projekt “Plan na pracę 2.0” realizowany jest w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: PLAN NA PRACĘ 2.0

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze