Projekt

Oceniamy efektywność publicznych służb zatrudnienia

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Gdzie jesteś
|

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wraz z partnerami: Fundacją Pasja oraz Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi realizuje projekt pn. „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.4 II Osi riorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu oceny efektywności i działań prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia.

Problemy do rozwiązania:

  • pomiar jedynie w ujęciu krótkoterminowym (tj. 3 miesiące po ukończeniu wsparcia),
  • brak możliwości oceny wpływu całego procesu aktywizacji (koncentracja na krótkoterminowych efektach poszczególnych form, bez uwzględnienia całości czasu trwania, kosztów i uczestnictwa w innych formach w całym przebiegu aktywizacji),
  • wykazywanie udziału osoby bezrobotnej w niektórych formach aktywizacji (np. roboty publiczne, podjęcie działalności gospodarczej po uzyskaniu dofinansowania) jako podjęcie zatrudnienia, co fałszuje obraz rzeczywistych efektów działań podejmowanych przez PUP,
  • brak uwzględnienia w sposobie pomiaru efektywności działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy struktury osób bezrobotnych,
  • jednakowy sposób liczenia wskaźników efektywności dla wszystkich bezrobotnych niezależnie od stopnia ich oddalenia od rynku pracy i motywacji,
  • włączenie do okresu aktywizacji również okresu obowiązkowego zatrudnienia, czy też prowadzenia działalności gospodarczej.

Informacja o naliczeniu próbnych sprawozdań DluSiEz za rok 2018

Aktualności i publikacje

Aktualności i publikacje związane z projektem: Oceniamy efektywność publicznych służb zatrudnienia

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze