Projekt

Metodologie wypracowane przez zespół Stowarzyszenia

Gdzie jesteś
|
W ramach działaności statutowej zespół CPT wypracował:
 • Metodologię wraz z  wdrożeniem metodologii monitoringu działalności PUP (…)– (z działania 2.4.POWER). W modelu zastosowane są zaawansowane modele ekonometryczne (partner MRPIPS, znaczenie kluczowe, efekt wdrożenie do polityki).
 • Metodologię Asystenta pracodawcy osób niepełnosprawnych (partner Urząd Marszałkowski WZP)
 • Gra o pracę – projekt innowacyjny w ramach, którego wypracowano grę zawodoznawczą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (partner SnaSS, znaczenie ważne, efekt wdrożenie w 3 jednostkach, prezentacja przed Minister MRPIPS i Szefową PFRON) z możliwością ogólnopolskiego wdrożenia).
 • Z pasji do pracy projekt diagnostyczny w zakresie powrotu na rynek pracy dla osób po zakończonych terapiach z zakresu depresji i innych zaburzeń psychicznych (Fundacja Merkury, projekt ważny, wdrożenie na poziomie Urzędu Marszałkowskiego WZP, prezentacja przed Minister MRPIPS i Szefową PFRON)
 • Pakiet edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej dla liceów, techników i szkół branżowych (działanie 2.9 POWER) projekt realizowany pod nadzorem MRPiPS, indywidualny projekt kluczowy, zgodnie z założeniem wdrożenie w 50 szkołach)
 • Ocena kondycji psychicznej – wypracowanie modelu oceny kondycji psychicznej, nadzór Ministerstwo Zdrowia, efekt 100 000 osób oceniło swoja kondycję psychiczną, 10 000 wzięło udział w różnego rodzaju działaniach – prelekcjach, warsztatach etc. Efekt raport z badania przesiewowego, narzędzie utrzymywane przez 5 lat ze środków własnych CPT.
Zespół CPT brał udział w wypracowaniu założeń do testowania Centrów Usług Społecznych.
 • Zespół CPT wypracowywał:
  • innowacyjne rozwiązania w ramach IW Equal – praca w posagu model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi,
  • Model Rewitalizacji Społecznej
  • Model Kontraktacji Usług Społecznych
  • Model mobilnego centrum aktywizacji zawodowej
  • Model kontraktacji usług społecznych na Ukrainie

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze