Projekt

Bez barier / Без бар’єрів

Celem projektu „Bez barier” jest podniesienie umiejętności podstawowych pięćdziesięciu cudzoziemców powyżej 18 roku życia […]

Gdzie jesteś
|

Spis treści

O projekcie

Celem projektu „Bez barier” jest podniesienie umiejętności podstawowych pięćdziesięciu cudzoziemców powyżej 18 roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, legitymować się dokumentem potwierdzającym nadanie statusu UKR w rejestrze PESEL, w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Poprzez skorzystanie ze wsparcia obejmującego szkolenia, prelekcje, doradztwo, osoby uczestniczące w projekcie będą mogły podnieść poziom umiejętności z zakresu znajomości języka polskiego, wiedzy o Polsce, podstaw poszukiwania pracy w Polsce i legalizacji zatrudnienia na terytorium RP oraz kompetencji społecznych. W ramach projektu „Bez barier” będziemy udzielać wsparcia obejmującego szkolenia, doradztwo oraz prelekcje. Wsparcie realizowane będzie od listopada 2022 do kwietnia 2023.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych pięć 10 osobowych grup. Dla każdej grupy zaplanowane 20 godzin zajęć z języka polskiego, 18 godzin doradztwa zawodowego, 18 godzin prelekcji na temat wiedzy o Polsce, 2 godziny prelekcji edukacyjnych oraz 14 godzin prelekcji z prawa pracy. Uczestnicy projektu zostaną objęte wsparciem tłumacza oraz opiekuna merytorycznego modelu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bez barier” mogą skontaktować się z opiekunem merytorycznym projektu, panią Tetianą Klaban. Telefon 575-470-150 do kontaktu w godzinach 9:00-15:00 lub email tetiana.klaban@cpt.org.pl

Projekt „Bez Barier” realizowany jest w ramach projektu „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram Wsparcia ГРАФІК НАДАННЯ ПІДТРИМКИ/ЗАХОДІВ У ПРОЄКТІ

Про проект

Візьміть участь в нашому новому проєкті „Без бар’єрів” Метою проєкту «Без бар’єрів» є вдосконалення базових навичок п’ятдесяти іноземців віком від 18 років, які користуються тимчасовим захистом у Польщі у зв’язку з Рішенням Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, яке констатує існування масового припливу переміщених осіб з України в розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/ЄС та в результаті запровадження тимчасового захисту, які мають документ, що підтверджує надання статусу UKR в реєстрі PESEL, в процесі підвищення базових навичок.

Завдяки підтримці, яка передбачає навчання, лекції, консультації, люди, які беруть участь у проекті, зможуть підвищити рівень навичок у сфері знання польської мови, знань про Польщу, основи пошуку роботи в Польщі та легалізація працевлаштування на території Республіки Польща, а також соціальні компетенції. У рамках проєкту «Без бар’єрів» ми надамо підтримку, включаючи навчання, консультації та лекції. Підтримка здійснюватиметься з листопада 2022 року по квітень 2023 року.

В рамках проєкту буде організовано п’ять груп по 10 осіб. Для кожної групи заплановано 20 годин занять польською мовою, 18 годин профорієнтації, 18 годин лекцій на знання про Польщу, 2 години навчальних лекцій та 14 годин лекцій з трудового права. Учасників проекту супроводжуватиме перекладач та координатор проєкту.

Бажаючі взяти участь у проєкті «Без бар’єрів» можуть звертатися до координатора проєкту пані Тетяни Клабан. Телефон 575-470-150 для зв’язку в годинах 9:00-15:00 або електронною поштою tetiana.klaban@cpt.org.pl 

Проект «Без бар’єрів» реалізується в рамках проекту «Шанс – нові можливості для дорослих», який співфінансується Європейським Союзом в рамках Операційної програми «Знання Освіта Розвиток» 2014-2020.

Harmonogram Wsparcia ГРАФІК НАДАННЯ ПІДТРИМКИ/ЗАХОДІВ У ПРОЄКТІ

Masz pytania?

Napisz do nas, wrócimy do Ciebie z odpowiedzią
Poznajmy się
Twoja wiadomość
Dane kontaktowe
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze