Projekt

Dostępny potencjał

Projekt „Dostępny potencjał” jest odpowiedzią na potrzeby Stowarzyszenia związane z realizacją projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i migrantów wojennych.
Projekt finansowany jest z Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. Konkurs RPWROP Edycja 2022 Priorytet 1: Rozwój instytucjonalny: stabilność i nowoczesność organizacji poradnictwa i poprawa jakości świadczenia usług oraz Priorytet 2: Wsparcie realizacji usług poradniczych.
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin
NIP: 8512899835, KRS: 0000204013, REGON: 812710380

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033