XVII edycja akcji zatytułowanej “Drzewka Pamięci”

21.10.2023 (sobota), godz. 12, Cmentarz Centralny
Uroczyste posadzenie Drzewka Pamięci
Marii Frankel (1957–2020)

Gdzie jesteś
|

Zaproszenie

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
Zakład Usług Komunalnych
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Szczeciński Oddział Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

ZAPRASZAJĄ NA
XVII edycję akcji zatytułowanej
Drzewka Pamięci
21.10.2023 (sobota), godz. 12, Cmentarz Centralny
stara część cmentarza, obok drzewek pamięci
dr. Bogdana Frankiewicza i Stefana Kwileckiego

Uroczyste posadzenie Drzewka Pamięci

Marii Frankel (1957–2020)
humanistki, archiwistki, bibliotekarki, edytorki

Nasza Maria miała nadzwyczajny dar bezinteresownej czułości i życzliwości dla każdego. W świecie celebrytów, „ważniaków”, frustratów i innych postaci była cudem, wyciągnięciem ręki, dobrym słowem, uśmiechem.

prof. dr hab. Andrzej Tomczak, artysta plastyk

W kolejnych latach posadzimy drzewka upamiętniające:

  • 2024: Teresę Hulboj (1957–2019)
  • 2025: Władysława Ossowskiego (1925–2000)
  • 2026: dr. Stanisława Badonia (1926–1997)
  • 2027: prof. dr. hab. Franciszka Gronowskiego (1927–2020)
  • 2028: Joannę Kulmową (1928–2018) i Jana Kulmę (1924–2019)

Miasto, podobnie jak człowiek, jest bez pamięci bańką mydlaną na wietrze.
Miasto i człowiek bez przeszłości nie mają przyszłości.

Szczecin po przejęciu przez Polaków stał się miastem wędrowców i tułaczy. Przybywając z różnych stron Rzeczypospolitej, strzaskanej wojną Europy, z Sybiru, Kazachstanu, Mandżurii, z emigracji, stron świata dalekich i bliskich, z własnej woli bądź konieczności, budowali tu po wojnie swoje miejsca. Dziś mieszka w Szczecinie czwarte pokolenie ich potomków. Uznają je za miasto rodzinne i swoje. Byli też i są wśród nas szczecinianie, którzy mając strony rodzinne blisko bądź daleko stąd, spędzili tu całe swoje życie, bądź jego ważną część, oddając miastu talent i zapał, czy też zostawiając w nim na zawsze cząstkę siebie.

DRZEWKA PAMIĘCI, inicjatywa stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ma na celu uchronienie w Szczecinie pamięci o Osobach ważnych dla miasta, które nie mają tu grobów – pierwszych przejawów pamięci. Dlatego sadzimy drzewka, chcąc chronić i pielęgnować pamięć o Nich, trwałości ich zasług dla nas i naszych następców, dla miasta.

Sadzenie dębów różnych odmian, drzew długowiecznych, jako upamiętnienia Ich dokonań, harmonizuje z charakterem szczecińskiego cmentarza – ogrodu, wzbogacając jego bezcenną szatę rośliną.

Na Cmentarzu Centralnym jest już 42 DRZEWEK PAMIĘCI. Każde z nich to czyjeś życie, a wszystkie, łącząc się z tysiącami mogił, współtworzą z nimi symboliczny skrót losów Polski w XX i XXI wieku – od czasu rozbiorów, pierwszej wojny światowej, odzyskania niepodległości, budowy II Rzeczypospolitej, pamięci o Kresach i mieszkańcach wszystkich jej ziem, poprzez dramat września 1939, okupacji, wywózek i zesłań, martyrologii i Zagłady, oporu i walki, repatriacji, wysiedleń i osadnictwa, po odbudowę i budowę, emigrację, poczucie braku wolności, upór codziennego działania, sprzeciwu, nadzieję, jaką dał Jan Paweł II, eksplozja „Solidarności” i współtworzenie wolnej Ojczyzny.K

ażdy z tych życiorysów jest ważny dla Szczecina. Każda z Osób upamiętnionych Drzewkiem osób powinna żyć w naszej pamięci, sercach, codziennym współtworzeniu jutra.

W tym roku posadzimy 43. DRZEWKO PAMIĘCI.

Andrzej Łazowski
prezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość
pomysłodawca projektu DRZEWKA PAMIĘCI

Maria Frankel 1957-2020
historyk, archiwistka, bibliotekarz

Urodziła się 12.01.1957 roku w Gryficach, gdzie spędziła dzieciństwo i lata licealne. Po uzyskaniu matury podjęła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyła w 1980 roku.

Początkowo pracowała w ośrodku szkoleniowym szczecińskiego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a następnie, od 1982 roku., do przejścia na emeryturę w 2018 roku, – w Archiwum Państwowym w Szczecinie, przechodząc drogę zawodową od dokumentalisty do starszego kustosza i zastępcy dyrektora tej instytucji. W trakcie pracy w AP ukończyła studia podyplomowe w zakresie edycji źródeł oraz w zakresie bibliotekoznawstwa. Wiedzę tę wykorzystywała kierując od 1999 roku. Oddziałem Informacji naukowej, zabezpieczania i upowszechniania wiedzy o zasobie, gdzie zajmowała się upowszechnianiem wiedzy o szczecińskich zbiorach archiwalnych, organizacją wystaw oraz współpracą z instytucjami kultury i nauki zarówno o zasięgu regionalnym, jak i krajowym i transgranicznym. Była współautorką wielkich wystaw archiwalnych, między innymi Archiwa polskie (1995), Ducatus Pomeraniae (Greifswald–Szczecin 1997), Skarby Krakowskiego Archiwum. Królewski Kraków w Szczecinie (Szczecin 2001), Skarby Archiwów Polskich (na IV Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Szczecinie w 2002), Skarby Archiwum Książąt Wołogoskich (Szczecin 2005), Pomorze w II wojnie światowej (Szczecin 2010) czy Sąsiedzi w Europie. Księstwo Pomorskie i Królestwo Polskie 1000–1648 (Kraków–Szczecin–Greifswald 2012–2013). Dwukrotnie, w latach 2000 i 2002, przebywała na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmowała się opracowaniem zbiorów Muzeum i Archiwum Polonii Amerykańskiej w Chicago, zwieńczonym katalogiem zbiorów muzealnych i archiwalnych tej instytucji.
Obszarem, któremu Maria Frankel poświęciła bodaj najwięcej pracy i energii, stając się dzięki temu wybitną specjalistką, była działalność wydawnicza Archiwum Państwowego. Była redaktorem większości z ponad 100 publikacji, jakie wydano nakładem oficyny AP „Dokument”. Zredagowała 25 tomów Szczecińskiego Informatora Archiwalnego, wydawanego w latach 1985–2016. Była również autorką zamieszczanych na jego łamach artykułów z zakresu aktoznawstwa, bibliotekoznawstwa i pionierskiego okresu Pomorza Zachodniego (zebranych w tomie Archiwa, archiwiści i nauczyciele (Szczecin-Chicago), Szczecin 2002). Współredagowała też w latach 1983–2016 wydawany przez AP na zlecenie władz miejskich almanach „Kronika Szczecina”.

Zmarła 7.11.2020 roku, po latach zmagań z ciężka chorobą. Jest pochowana w Gryficach na Starym Cmentarzu Komunalnym przy ul. Broniszewskiej.

Więcej aktualności

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze