Oferta na przeprowadzenie audytu dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej

Zgodność z ustawami Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Gdzie jesteś
|

Zgodność z ustawami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).

Cel Audytu

Sprawdzenie dostosowania szkoły do obowiązujących przepisów prawa pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w trzech obszarach: architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

Audyt zostanie przeprowadzony przy dołożeniu najwyższej staranności przez profesjonalny zespół specjalistów posiadających wiedzę oraz stosowne doświadczenie w oparciu najbardziej aktualną wiedzę w zakresie dostępności.

Plan Audytu

  1. Audyt architektoniczny
  2. Audyt informacyjno-komunikacyjny
  3. Audyt cyfrowy

Metodologia

Audyt zostanie przeprowadzony w oparciu o metodologię uwzględniającą następujące działania: • analizę powszechnie dostępnych informacji na temat szkoły; • badania i obserwacje bezpośrednie (np. miejsc i budynków, stron internetowych, kanałów kontaktu z placówką; • pozyskiwanie danych od personelu szkoły w formie ustnej podczas spotkań; • analizę dokumentacji szkoły; • analizę zebranych danych i wypełnienie formularzy – list sprawdzających; • tworzenie zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności; • przygotowanie raportu.

Raport i Rekomendacje

Raport z audytu będzie zawierał określenie stopnia spełnienia minimalnych wymogów ustawy, wyszczególnienie elementów niespełniających wymogów ustawy oraz rekomendacje zmian mających na celu dostosowanie warunków i funkcji do wymogów ustawy.

Przeprowadzenie audytu dostępności wykaże w jakim stopniu szkoła spełnia obowiązujące przepisy prawa oraz jakie rozwiązania należy wdrożyć w celu zapewnienia pełnej dostępności.

Koszt Usługi

2500 zł brutto (Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT).

Kontakt

Email: sekretariat@cpt.org.pl
Telefony: 502 000 760 oraz 508 623 296

Więcej aktualności

Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze