Kino w Wolgaście Prezentacja filmu Pawła Kulika Do mnie wciąż przylatują ptaki

24 |11 |2023 | godz. 19 | 19 Uhr

Gdzie jesteś
|

Miasto Wolgast | Stadt Wolgast

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Verein Czas Przestrzeń Tożsamość

 

w ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion

Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

 

24 |11 |2023 | godz. 19 | 19 Uhr

sala kominkowa w historycznym ratuszu | Kaminzimmer im historischen Rathaus

 

Kino w Wolgaście | Kino in Wolgast

Prezentacja filmu Pawła Kulika | Vorführung des Film von Paweł Kulik

Do mnie wciąż przylatują ptaki | Zu mir kommen immer noch die Vögel angeflogen

Po prezentacji odbędzie się spotkanie z autorami i bohaterami filmu.

Im Anschluss an die Vorführung findet ein Treffen mit den Autoren und Teilnehmern des Films statt.

Rozmawiają:
Teilnehmer des Gesprechs:

 

Wiesława Markiewicz – artystka malarka | Malerin

Paweł Kulik – filmowiec | Filmemacher

dr | Dr. Michał Kulik – fotograf, filmowiec | Fotograf, Filmemacher

Szczecińska artystka malarka Wiesława Markiewicz, odbywa swoistą podróż w głąb minionego czasu, w głąb siebie. Mając za sobą przeszło 40 lat pracy twórczej, przywołuje w pamięci napotkanych mistrzów, przyjaciół, artystów, ludzi, którzy ją kształtowali i towarzyszyli w drodze twórczej. Odnaleziona notatka z dnia, w którym skończyła 30 lat wywołuje emocje związane z przeżywaniem upływającego życia. Myśl o przemijaniu, o śmierci, uświadamia potrzebę uporządkowania swoich spraw. A refleksja nad nieuchronnie upływającym czasem uzmysławia artystce w miejscu, w którym się znajduje, co się zdarzyło w przeszłości. Była świadkiem twórczości wielu malarzy oraz uczestniczyła w licznych wydarzeniach artystycznych ważnych dla Pomorza Zachodniego i Polski. Film Pawła Kulika to opowieść o życiu artystycznym, towarzyszących ludziach, doznaniach, emocjach, nastrojach, zawodzie będącym pasją. Zdjęcia oraz filmowy materiał archiwalny stwarza specyficzny klimat do dialogu z upływającym czasem, oraz przyjaciółmi-artystami, którzy już odeszli. I być może będzie to dla widza impuls do autorefleksji w ciągłym ruchu przemijania.

 

Wiesława Markiewicz, eine Malerin aus Szczecin, begibt sich auf eine besondere Reise in die Vergangenheit, zu sich selbst. Nach über 40 Jahren kreativen Schaffens erinnert sie sich an die Meister, Freunde, Künstler und Menschen, die sie getroffen hat, die sie geprägt und auf ihrem kreativen Weg begleitet haben. Eine gefundene Notiz von dem Tag, an dem sie 30 Jahre alt wurde, ruft Emotionen hervor, die mit der Erfahrung des vergehenden Lebens verbunden sind. Der Gedanke an das Fortgehen, an den Tod, macht ihr die Notwendigkeit bewusst, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Und die Reflexion über das unausweichliche Vergehen der Zeit macht der Künstlerin bewusst, was in der Vergangenheit geschehen ist. Sie hat die Arbeit von vielen Malern miterlebt und an zahlreichen künstlerischen Veranstaltungen teilgenommen, die für Westpommern und Polen wichtig waren. Der Film von Paweł Kulik ist eine Geschichte über das künstlerische Leben, die begleitenden Menschen, Empfindungen, Gefühle, Stimmungen, einen Beruf, der eine Leidenschaft ist. Die Aufnahmen und das Archivmaterial des Films schaffen eine besondere Atmosphäre für einen Dialog mit der vergehenden Zeit und mit bereits verstorbenen befreundeten Künstlern. Und vielleicht ist es für den Betrachter ein Anstoß zur Selbstreflexion in der ständigen Bewegung des Vergehens.

 


 

 


 

W ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania.

Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

logotypy fundacji współpracy polsko-niemieckiej, Uni Europejskiej, KPF FMP

Więcej aktualności

Podsumowanie wideo projektu Szczecin-Wolgast.

Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania. Videozusammenfassung des Projekts Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania.
Czytaj więcej
Jesteśmy dzięki Wam, z Wami i dla Was. Będziemy prowadzić nasze działania tak długo, jak będzie to służyć innym.
Social media
Kontakt
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d,
71-111 Szczecin
NIP: 8512899835
KRS: 0000204013
REGON: 812710380
Logo Komitet do Spraw Pożytku Publicznego
Logo NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033
Logo Organizacje Poradnicze