Aktualności

Więcej W imieniu naszych partnerów do udziału wspierającym opracowanie lokalnych planów rozwoju oświaty

W imieniu naszych partnerów do udziału wspierającym opracowanie lokalnych planów rozwoju oświaty

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo!

Firma 4 system Polska sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje na terenie  województwa zachodniopomorskiego projekt dla samorządów, które chcą otrzymać darmową pomoc w zakresie

1.Opracowania lokalnych planów rozwoju oświaty, będących odpowiedzią na ustawowy wymóg dostosowania działalności placówek zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Więcej „W imieniu naszych partnerów do udziału wspierającym opracowanie lokalnych planów rozwoju oświaty”

Więcej Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej

Niniejszym informujemy, iż firma Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizują na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej zadanie z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” moduł II. Więcej „Badanie ewaluacyjne dla Ministerstwa Edukacji Narodowej”

Więcej o: Nowy projekt CPT i patnerów

Nowy projekt CPT i patnerów

Zespół rozwiązań systemowych CPT  wraz z Fundacją Pasja i Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi podpisały  umowę na realizację projektu dotyczącego wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy. Więcej „Nowy projekt CPT i patnerów”
Więcej o: Ocena kondycji psychicznej

Ocena kondycji psychicznej

Zakończyliśmy realizację projektu Ocena kondycji Psychicznej. Z projektu opracowaliśmy raport z 100 000 obserwacji z badań przesiewowych. Raport został przekazany Ministerstwu Zdrowia. Obecnie nasi specjaliści opracowują szersze analizy z zebranego materiału. Bliższe informacje o badaniu udziela Antoni Sobolewski a.sobolewski@post.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem dotyczącym zdrowia psychicznego. Więcej informacji na stronie zdrowiepsychiczne.org

Więcej o: Gramy o pracę – wersja ostateczna

Gramy o pracę – wersja ostateczna

Zapraszamy do zapoznania się z finalną wersją gry o pracę więcej w zakładce „Gra o Pracę”.  Gra o pracę została przestawiona Pani Minister Halinie Szymańskiej z Kancelarii Prezydenta, Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej oraz Ministrowi Jerzemu Szwedowi.

 

 

Więcej o: Z pasji do pracy

Z pasji do pracy

Podpisaliśmy umowę ze  Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych zaczniemy projekt z „Pasji do pracy”.  W ramach projektu wypracowaliśmi i przetestowaliśmy model badania predyspozycji zawodowych dla osób które ukończyły terapię i są bezrobotne. Projekt jest skierowany do osób z zaburzeniami psychicznymi. Obecnie opracowujemy materiały merytoryczne.