Wiadomość sygnalna – ubóstwo energetyczne

Informacja sygnalna – Dotyczy wyzwań w zakresie informacji o epidemii ze strony instytucji publicznychcovid-19

Wiadomość sygnalna Dotyczy wyzwań w zakresie informacji o epidemii ze strony instytucji publicznych

Wiadomość sygnalna – Pandemia a zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wnioski i rekomendacje

Wiadomość sygnalna – Komunikacja wspierająca jako antidotum na kryzys psychologiczny w dobie COVID-19.

Wiadomość sygnalna – Jak pomóc powiatowym urzędom pracy i ich pracownikom w dobie pandemii?

Wiadomość sygnalna – Wyzwania społeczne dla samorządu województwa w dobie pandemii.

Wiadomość sygnalna – Nowa polityka społeczna względem zdrowia psychicznego w dobie pandemii.

Wiadomość sygnalna – Jak pomóc ośrodkom pomocy społecznej i ich pracownikom w dobie COVID-19?

Informacja sygnalna – Dotyczy wyzwań w zakresie wyzwań informacyjnych w zakresie epidemii

Informacja sygnalna – Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Za niedopełnienie obowiązku grożą kary finansowe.

Informacja sygnalna – Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja sygnalna -” 2000 tabliczek czekolady”

Informacja sygnalna – senioralny Szczecin

Informacja sygnalna – Nowa Polityka Społeczna

Informacja sygnalna – 3 wyzwania polskiego rynku pracy

Informacja sygnalna – monitoring efektywności powiatowych urzędów pracy

Informacja sygnalna – wyzwania przed jakimi stoją publiczne instytucje kultury