Zapraszamy na film prezentujący publikację pt. Tadeusz Eysymont Ślad na ziemi. Publikacja ta jest wydana w ramach serii wydawniczej BOS – Bałtyk, Odra, Szczecin

Publikacja powstała dzięki wsparciu województwa zachodniopomorskiego i gminy Miasto Szczecin.

Zobacz również