Rozeznanie rynku z dnia z dnia 26.10.2022:
W związku z realizacją partnerskiego projektu pt. Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty  wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy współfinansowanego ze środków krajowych i unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów związanych z przetestowaniem narzędzia Akademickiego Inkubator przedsiębiorczości OzN.
Rozeznanie rynku z dnia z dnia 26.10.2022:
W związku z realizacją partnerskiego projektu pt. Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty  wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy współfinansowanego ze środków krajowych i unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztów związanych z przetestowaniem narzędzia Inkubator przedsiębiorczości NGO OzN.