Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej a także w spotkaniu ze Stanisławem Szwedem Podsekretarzem Stanu w  MRPiPS i Ireneuszem Baranowskim Dyrektorem Departamentu Funduszy MRPiPS oraz pracownikami Departamentu Funduszy.

Podczas spotkania przedstawiliśmy wypracowane przez nas założenia do systemu monitoringu efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.

Zobacz również