„Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służba zatrudnienia i instytucji rynku pracy”

Lider części merytorycznej:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość – ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna

Wnioskodawca:

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
  • Stowarzyszenie Instytut Niemiec i Europy Północnej

Założenia projektu pilotażowego

Cel do osiągnięcia:

Wypracowanie nowoczesnych rozwiązań – narzędzi oraz niezbędnych procedur postępowania  w zakresie trzech obszarów problemowych:

1 – wsparcia osób z problemami psychicznymi

2 – usprawnienia systemu obsługi migrantów w zakresie dostępu do rynku pracy

3 – rozwój sytemu ICT (technologii informacyjne i komunikacyjne) w publicznych służbach zatrudnienia, instytucjach rynku pracy oraz NGO.

Dofinansowanie

3 000 000 zł

Całkowita wartość

3 000 000 zł

Szczegółowe cele realizacji projektu:

  1. Stworzenie modelu wsparcia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób z chorobami psychicznymi oraz migrantów.
  2. Aktywizacja osób od dłuższego czasu pozostających poza rynkiem pracy oraz zapewnienie pracodawcom dostępu do wykwalifikowanej kadry.
  3. Opracowanie odpowiednich standardów i procedur działania w zmienionych warunkach pracy, oraz ze specyficznym klientem.
  4. Zwiększenie wykorzystania technik ICT w pracy publicznych służb zatrudnienia i OHP

 

Projekt pilotażowy pn. „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy”.
Dofinansowano ze środków Rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru „Nowe spojrzenie – nowe możliwości”