20 września odbyło się pierwsze spotkanie doradców osób z niepełnosprawnościami pracujących w ramach projektu Włączanie Wyłączonych. Wspólnie z naszym zespołem nasi doradcy będątestować rozwiązania wypracowane w ramach projektu Włączanie Wyłączonych. Testowanie będzie polegało na świadczeniu usług doradztwa zawodowego dla osób, które stały się niepełnosprawne i uzyskały po raz pierwszy orzeczenie  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji pod adresem:

joanna.kedzierska@cpt.org.pl

Zobacz również