W związku z publikacja z dnia 16.09.2020 na portalu gazeta.pl. artykułu pt. „Fundacja wygrała konkurs resortu rodziny, ale 1,2 mln zł dostał kto inny.
Sąd: To naruszenie prawa” i komentarzami pod ww. publikacją, oświadczamy, że Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość nie jest i nigdy nie było związane z żadną partią polityczną.

Od ponad 15 lat Stowarzyszenie realizuje różnego rodzaju projekty w tym wystawy, projekty związane polityką społeczną i współpraca zagraniczną oraz wydaje publikacje.

Stowarzyszenie nie miało, nie ma i nie będzie miało wpływu na procedury (w tym procedury odwoławcze) stosowane przez grantodawców w ramach konkursów w których startuje i otrzymuje dofinansowania. Wszelkie insynuacje, iż uzyskanie dofinansowania projektu w ramach opisanego w artykule konkursu były efektem działań niezgodnych z prawem (w tym o charakterze korupcyjnym czy mającym charakter politycznej protekcji), mogące godzić w dobre imię Stowarzyszenia, spotkają się ze stosowną reakcją o charakterze prawnym.

Zobacz również