Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi obszarów poPGR-owskich przygotowanymi przez naszego partnera – Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne a także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

 

Webinarium – Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Data 29 grudnia 2020 Godzina 12.00

Uczestnicy:
dr hab. Iwona Bąk prof. ZUT, ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
dr Katarzyna Wawrzyniak , ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna
Prowadzenie Krzysztof Siewiera ThinkTank Perspektywy dla rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach badania podjęto próbę odpowiedzi na w jakim stopniu sytuacja ekonomiczna i społeczna gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich jest gorsza niż na obszarach, na których nie występowały PPGR-y. W tym celu zbadano siłę i kierunek zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami, które charakteryzują problemy społeczne, finansowe i zatrudnieniowe gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich, a wykazem obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), w tym osiedla mieszkaniowe PPGR.

Link do nagrania z webinarium:

 

 

Tekst nt obszarów poPGR-owskich na stronach Narodowego Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi autorstwa Sebastiana Sahajdaka. 

 

Kierunki Zmian Poświęcone obszarom poPGRowskim

Kierunki Zmian grudzień 2020

Kierunki Zmian – Grudzień 2020