Zespół rozwiązań systemowych CPT  wraz z Fundacją Pasja i Fundacją im. Królowej Polski Św. Jadwigi podpisały umowę na realizację projektu dotyczącego wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy.

Jest to jedyny taki projekt w tym obszarze. Trzeba podkreślić, że zespół rozwiązań systemowych CPT jest jednym z nielicznych w Polsce zespołów pracujących poza Warszawą. Zarówno projekt dotyczący Oceny Kondycji Zdrowia Psychicznego jak projekt dotyczący monitoringu podkreślają ogromy potencjał jaki udało się nam w ciągu ostatnich kilku lat zorganizować.

Zobacz również