Dotyczy: naliczenie próbne sprawozdań DluSiEz za rok 2018 w ramach realizacji projektu „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”

W związku z faktem zakończenia realizacji etapu szkoleń dla powiatowych urzędów pracy prowadzonych w ramach projektu „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”.

Materiały szkoleniowe

Informujemy, iż zgodnie z dalszą procedurą i założeniami modelu, termin naliczenia sprawozdań w roku 2021 (za rok 2018) został ustalony na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

Tym samym w celu przetestowania nowej funkcjonalności, konieczne jest dokonanie próbnego naliczenia i przesłanie sprawozdań w systemie SYRIUSZ STD, co pozwoli na usprawnienie procesu naliczania właściwych sprawozdań we wskazanym wyżej terminie.

Dodatkowo, załączamy również Materiały szkoleniowe (wraz z instrukcją generowania sprawozdań) dotyczące nowego modelu monitorowania długoterminowej skuteczności i efektywności zatrudnieniowej oraz najczęściej zadawane pytania (FAQ) w zakresie modelu.

Aby ułatwić Państwu pracę uruchomione zostały:

  • dedykowana infolinia funkcjonująca pod numerem 575 480 590,
  • helpdesk online znajdujący się pod adresem https://dlusiez.freshdesk.com/, gdzie można uzyskać pomoc w przypadku ewentualnych problemów związanych z naliczeniem i przesłaniem sprawozdania lub zgłosić zaobserwowane problemy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub pytań prosimy o kontakt z osobą koordynującą wdrożenie modelu, Panem Krzysztofem Siewierą: e-mail: krzysztof.siewiera@cpt.org.pl lub tel. 697 624 681

Zobacz również