Zapraszamy na konsultacje on-line rozwiązań wypracowanych w ramach projektu „Włączanie wyłączonych” – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. W trakcie konsultacji będziecie mogli Państwo zapoznać się z wypracowanymi rozwiązaniami i zgłosić wnioski, propozycje oraz uwagi co do zaprezentowanego materiału. Warsztaty są przeznaczone dla organizacji pozarządowych i ich partnerów PUP, OPS, CUS, MOPR, PCPR, ROPS, uczelnie wyższe.

Konsultacje w trybie on-line są zaplanowane na (klikając w datę konsultacji można przejść do formularza rekrutacyjnego) :

Konsultacje będą przeprowadzane poprzez platformę ZOOM.

Tu zapiszesz się na konsultacje: https://wlaczeniewylaczonych.pl/warsztaty-dg

Konsultacje w trybie tradycyjnym zaplanowane są na (klikając w datę konsultacji można przejść do formularza rekrutacyjnego):

Tu zapiszesz się na konsultacje: https://wlaczeniewylaczonych.pl/warsztaty-dg

 

W trakcie konsultacji przedstawimy następujące instrumenty:

Wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą – opis instrumentów

 • Nowa droga zawodowa – specjalistyczne doradztwo zawodowe dla osób, które uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności
 • Dostępna i elastyczna dotacja (Etapowe rozliczanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. Finansowanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków FP a kompensacji ograniczeń z PFRON).
 • Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej
 • Inkubator przedsiębiorczości OzN

Link do formularza do zgłaszania uwag do instrumentów dla zakładających działalność gospodarczą

Wsparcie dla pracowników i potencjalnych pracowników – opis instrumentów

 • Nowe miejsce pracy – wsparcie w podjęciu zatrudnienia
 • Bonus za włączenie – wsparcie w powrocie na rynek pracy
 • Gwarancja zatrudnienia – wsparcie w utrzymaniu zatrudniania

Link do formularza do zgłaszania uwag do instrumentów dla pracowników

Wsparcie dla pracodawców – opis instrumentów

 • Kompensacja i dostęp
 • Centrum Komunikacji
 • Bony na start
 • Moje dostępne miejsce pracy

Link do formularza do zgłaszania uwag do  instrumentów dla pracodawców

Logotypy informujące o finansowaniu projektu z Unii Europejskiej i Polski

Zobacz również