Odbyło się kolejne spotkanie komitetu sterującego projektu „Włączanie Wyłączonych”. Podczas spotkania do testowania zostały przyjęte wszytkie wypracowane przez nas instrumenty

Zobacz również