Kierunki Zmian

Bezpłatny kwartalnik

Kierunki Zmian 2021

Kierunki Zmian 4/2021
Kierunki Zmian 3/2021
Kierunki Zmian 2/2021
Wydanie 1 (CPT)/2020
aktualizacja 2021

Kierunki Zmian 2020

Kierunki Zmian 4/2020
Kierunki Zmian 3/2020
Kierunki Zmian 2/2020
Kierunki Zmian 1/2020

Kierunki Zmian 2019

Kierunki Zmian 4/2020
Kierunki Zmian 3/2020

Wydania wcześniejsze

Kierunki Zmian nr 2/2015
Kierunki Zmian 1/2014
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin
NIP: 8512899835, KRS: 0000204013, REGON: 812710380

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033