W poniedziałek 3 czerwca br. uczestniczyliśmy II Kongresie Zdrowia Psychicznego. Podczas Kongresu prezentowaliśmy nasze narzędzie do Oceny Zdrowia Psychicznego – dostępne pod adresem www.zdrowiepsychiczne.org  Nasze stoisko odwiedziło kilkuset uczestników. Udział w Kongresie był finansowany ze środków własny Stowarzyszenia  i ma na celu utrzymanie rezultatów projektu Ocena Kondycji Psychicznej.

Zobacz również