Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez KOWR – 29 grudnia godzina 12.00

Webinarium – Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Uczestnicy:
dr hab. Iwona Bąk prof. ZUT
ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna

dr Katarzyna Wawrzyniak
ekspertka Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, ThinkTank Nowa Przestrzeń Społeczna

Prowadzenie:
Krzysztof Siewiera
ThinkTank Perspektywy dla rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach badania podjęto próbę odpowiedzi na w jakim stopniu sytuacja ekonomiczna i społeczna gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich jest gorsza niż na obszarach, na których nie występowały PPGR-y. W tym celu zbadano siłę i kierunek zależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami, które  charakteryzują problemy społeczne, finansowe i zatrudnieniowe gospodarstw domowych na obszarach popegeerowskich, a wykazem obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), w tym osiedla mieszkaniowe PPGR.

Zobacz również