Katalog kosztów jest otwarty, do indywidualnego ustalenia z organizatorami w oparciu o plan wizyty przygotowywany przez szkołę. Koszty wizyty studyjnej mogą zawierać m.in. koszty transportu (dojazd uczestników), koszty usługi przewodnika, koszty warsztatów w PES itp. Środki powinny być w całości przeznaczone na organizację wizyty studyjnej. Koszty dofinansowania nie mogą przekroczyć 3000 zł na szkołę.