Każda ze szkół otrzymuje pulę środków na organizację  wizyty studyjnej (finansowanej ze środków budżetowych projektu w wys. do 3 000 zł) w podmiocie ekonomii społecznej, sposób wykorzystaniu puli środków będzie ustalany z realizatorami projektu.

Uczniowie mają zapewnioną możliwość uczestnictwa w grywalizacji międzyszkolnej, w której główną nagrodą jest 20 000 złotych przeznaczonych na organizację zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej.

Szkoła i nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.