Jak wygląda procedura wyboru szkoły:
Pierwszym etapem jest elektroniczne zgłoszenie szkoły. Na podstawie przesłanych formularzy zostanie dokonana ocena zgłoszenia wg kryteriów zawartych w regulaminie i przygotowana zostanie lista rankingowa dla każdego z województw. Informacja o wyborze zostanie przesłana na email wskazany w zgłoszeniu.
Wybrane szkoły będą mają 10 dni na przesłanie papierowej wersji dokumentacji rekrutacyjnej: deklaracji uczestnictwa w projekcie, formularza i oświadczenia uczestnika/uczestniczki w projekcie podpisanego przez każdego zgłoszonego do projektu nauczyciela.