Jak będzie wyglądać testowanie?

Testowanie zaczyna się od 16 godzin szkolenia dla zgłoszonych nauczycieli (terminy i sesje do indywidualnego uzgodnienia), podczas którego omawiane są wszystkie przygotowane w ramach projektu materiały i sposób ich wykorzystania podczas lekcji. Prezentowane będą również zasady przystąpienia do grywalizacji w oparciu o przygotowana grę online. Każdej szkole zostanie zapewniona możliwość  finansowania do kwoty 3000 zł organizacji wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej, a szkole, która zwycięży w grywalizacji sfinansowanie zagranicznej wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej do kwoty 20000zł