Każda szkoła otrzyma pakiet materiałów, w oparciu o który może prowadzić część lekcji z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego. Lekcji wychowawczych lekcje i zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości  testowania szkoły mają zapewnione stałe i zgodne z potrzebami wsparcie we wdrażaniu programu. Do dyspozycji w formie online pozostaje ekspert ds. edukacji oraz ekspert ds. ekonomii społecznej. Zaplanowane zostały również spotkania bezpośrednie w szkołach z superwizorem.