Zapraszamy do udziału w nowym projekcie pt. „Domowe galerie”.

„… odkrywanie wartości materialnej przedmiotów, dzielenie się wartością sentymentalną, jakąś szczególną historią, anegdotą, a później współuczestniczenie w tworzeniu wirtualnej domowej galerii w Internecie, gdzie zostaną zamieszczone wywiady/historie oraz zdjęcia przedmiotów może być zupełnie nowym, niespotykanym doświadczeniem, a nawet powodem do dumy. Przeprowadzenie wywiadów ze starszymi osobami z niepełnosprawnością lub też ich rodzinami może być przyczynkiem do budowania tożsamości rodziny
i wzmocnienia więzi rodzinnych…”

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności i zameldowanie na terenie Gminy Miasta Szczecin.

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Bogusławska

tel.: 502 000 760 e-mail: aleksandra.boguslawska@crsg.pl

ULOTKA O PROJEKCIE

 

Logotyp Miasta szczecin informujący o dofinansowania z budżetu miasta szczecin Logotyp Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamośc - realizatora projektu

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków  otrzymanych od Gminy Miasto Szczecin

Zobacz również