Wydłużenie terminu – Dotacja na otworzenie działalności gospodarczej

Wydłużenie terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastyc...

Wydłużenie terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na otworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami.

Szanowni Państwo, informujemy o wydłużeniu terminu naboru wniosków na przyznanie dotacji na tworzenie działalności gospodarczej w ramach instrumentu “dostępnej i elastycznej dotacji” dla Osób z niepełnosprawnościami.

Nabór zostaje wydłużony do dnia 25 listopada 2022 roku do godz. 15.00

O dotacje mogą ubiegać się w Osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, ul. Poniatowskiego 33D, 71-111

Szczecin do dnia 25.11.2022 r. g. 15.00

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Smolińskim, tel.: +48515175866, mail: inkubator_ngo@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz zaproszenie do składania wniosków można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość
ul. Poniatowskiego 33d, 71-111 Szczecin
NIP: 8512899835, KRS: 0000204013, REGON: 812710380

Sfinansowano ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033